Deze brochure werd ontworpen voor moeders die geen van de landstalen begrijpen of niet kunnen lezen.

De afbeeldingen zijn bedoeld om zonder verdere uitleg te gebruiken.

Ter informatie van de gezondheidswerker: informatie die men met de tekeningen wil overbrengen (.PDF)