In 2004 leidt een project, gefinancierd door de Europese Commissie en ontstaan uit de samenwerking tussen vertegenwoordigers van de Lidstaten van de Europese Unie, tot de uitwerking van een model van actieplan (MAP) voor de promotie, de bescherming en de ondersteuning van borstvoeding in Europa: de BLUEPRINT FOR ACTION.

In mei 2005 verbinden acht landen zich ertoe het model van actieplan uit te testen: België, Frankrijk, Luxemburg, Ierland, Italië, Polen, Letland en Denemarken.

België heeft zich er meer specifiek toe verbonden om:

  • Een nationaal plan uit te werken voor de promotie van borstvoeding en dit te integreren in het FVGP
  • Gegevens in te zamelen over borstvoeding. 

Daartoe werken 15 materniteiten samen aan de opbouw van een geïnformatiseerd systeem voor het inzamelen van gegevens sinds begin 2007 met als doel:

1. Een tool te creëren voor het inzamelen van de gegevens waardoor de materniteiten de mogelijkheid krijgen om hun praktijk inzake begeleiding van borstvoeding te evalueren

2. Een cohortstudie uit te voeren waarbij gegevens worden ontleend in de materniteit aan de hand waarvan men het volgende kan bepalen:

  • Het percentage exclusieve borstvoeding vanaf de geboorte tot 48u na de geboorte
  • Het percentage exclusieve borstvoeding gedurende de 6de levensmaand. 

3. De moeders te informeren, te begeleiden en met hen te communiceren (Voorbeeld van een specifieke actie: uitwerking van een brochure zonder tekst voor moeders die onze landstalen niet begrijpen of niet kunnen lezen)

4. Na te denken over een minimum standaard voor de permanente opleiding van de artsen

Sinds begin 2007 is er een werkgroep die zich bezighoudt met de permanente medische opleiding.

De doelstellingen van die werkgroep zijn de volgende:

  • Organiseren van conferenties
  • Realiseren van een on line studie omtrent de kennis van de artsen op het gebied van borstvoeding
  •  Voorstellen van een permanente medische opleiding op afstand.