Het document “Borstvoeding in België” bevat de gegevens van verenigingen, deskundigen en andere informatiebronnen over borstvoeding en bevat volgende hoofdstukken:

Dit document wordt continu up-to-date gebracht.

Gegevens die niet correct zijn kunnen als volgt gemeld worden:

of

  • per post:   

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat Dier, Plant en Voeding

Federaal Borstvoedingscomité (FBVC)

Victor Hortaplein 40 bus 10

7e verdieping

B – 1060 Brussel

Voor het toevoegen van initiatieven kunnen volgende formulieren worden gebruikt: