Oprichting

De v.z.w. Nubel (Nutriënten België) werd op 9 maart 1990 opgericht. Vernieuwde statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2009.

De v.z.w. Nubel beheert de nutritionele, wetenschappelijke informatie over de voedingsmiddelen die in het normale Belgische voedingspatroon voorkomen.

De verdere ontwikkeling van de Nubel-gegevensdatabank werd mede mogelijk gemaakt door het federaal Impulsprogramma "Gezondheidsrisico's" uitgevoerd op initiatief van de Belgische Staat - Diensten van de Eerste Minister - Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden.

Doelstelling

De v.z.w. Nubel heeft tot doel:

 • het beheren, het samenstellen en het op peil houden van een wetenschappelijke databank van nutriënten in voedingsmiddelen;
 • het uitwisselen van informatie met instituten en organisaties die hetzelfde doel nastreven op nationaal en internationaal niveau;
 • het beschikbaar stellen van gegevens uit deze databank aan derden:
  • medisch- en paramedisch korps
  • onderwijs
  • distributiesector
  • producent
  • wetenschappelijke instellingen
  • patiëntenverenigingen en van de consument in het algemeen.
 • het ontwikkelen van projecten in samenwerking met onder andere:
  • het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan
  • de Voedselconsumptiepeiling
  • de Wetenschappelijke Raad Nubel
  • de Voedingsindustrie
  • de Voedingsdistributie;
 • het geven van voorlichting betreffende zijn activiteiten op nationaal en internationaal niveau zoals deelnemen aan het Europees netwerk rond nutritioneel databankbeheer.

Samenstelling

De Voorzitter van de Raad van Bestuur: de heer Tom AUWERS,  Voorzitter van de Directiecomite van de Federale  Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De werkzaamheden van de vzw Nubel worden uitgevoerd door:

 • Mevr. Carine Seeuws, Business Unit Manager,
 • Mevr. Aurore Van Der Wilt, diëtiste.

De Wetenschappelijke Raad koos als voorzitter Prof. Dr. J. VAN CAMP.
De Wetenschappelijke Raad is samengesteld uit op voedingsgebied deskundige wetenschappers, afkomstig van alle Belgische universiteiten en onderzoekscentra.

Deze Raad staat in voor:

 • het beoordelen en valideren van analysecijfers
 • het evalueren van de behoeften van de gebruikers

 

Internubel.be

Deze site is een interactieve merknamendatabank waar je voor elk voedingsmiddel op de Belgische markt gedetailleerde informatie kan vinden. Je kan hier onder andere de nutritionele waarden van maar liefst 7000 voedingsmiddelen, waarvan 6000 merkproducten, vinden (het aantal calorieën, het vetgehalte, het natriumgehalte en het gehalte aan andere voedingsstoffen) en je kan de standaardisatie over maten en gewichten raadplegen.

We werken met standaard maten en gewichten die ons toelaten op een uniforme manier de kwantitatieve gegevens van een voedingsmiddel te analyseren en weer te geven. Zo kan je de waarden van de verschillende voedingsmiddelen vergelijken en weloverwogen keuzes maken.

Zowel de voedingsprofessional als de consument kan hier terecht voor de meest accurate informatie over de voedingsbestanddelen van allerlei merkproducten en basisvoedingsmiddelen.

Je kan deze databank gratis raadplegen.

Meer informatie: www.nubel.com

Meer informatie databank: www.internubel.be

Meer informatie: Facebook-pagina https://www.facebook.com/Nubel.food

Onze andere pagina's​