Het Federaal Voedings- en Gezondheidsplan

Het Federaal Voedings- en Gezondheidsplan (FVGP), uitgewerkt in navolging van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan (NVGP) 2006-2014, streeft ernaar een federaal beleid in te voeren waarbij gezonde voedings- en leefgewoonten worden gepromoot teneinde de incidentie van ziekten gelinkt aan een slechte voeding en een sedentair leven en die een zware impact hebben op de levenskwaliteit en de gezondheidsbudgetten aanzienlijk te doen dalen.

 

Doelstellingen

Dit plan beoogt de implementatie van de beleidslijnen van de WGO en van de Europese Commissie op het gebied van voeding en gezondheid in België.

 Daartoe is het FVGP opgebouwd rond 5 strategische krachtlijnen die moeten worden versterkt via concrete acties op alle beleidsniveaus (federaal, communautair, regionaal en gemeentelijk) :

 • Krachtlijn 1 : engagement van de privésector door de nutritionele verbetering van de producten bestemd voor kinderen en de herformulering van de voedselmarketing voor die producten.
 • Krachtlijn 2 : borstvoeding en ondervoeding. Het federaal Borstvoedingscomité intensiveert de informatie en vorming rond voeding voor zuigelingen en jonge kinderen. De strijd tegen ondervoeding wordt verzekerd via tools die aangepast zijn aan de ziekenhuizen, de rusthuizen of de thuissituaties.
   
 • Krachtlijn 3 : tekorten aan micronutriënten. Het licht jodiumtekort blijft een actueel probleem in België.
   
 • Krachtlijn 4 : monitoring en voedselconsumptiepeilingen. Deze hebben betrekking op de voedselconsumptie, de voedingsgewoonten en de nutritionele kwaliteit van de inname van voeding en voedingsstoffen in verhouding tot de fysieke activiteit. Ze handelen eveneens over de blootstelling van de Belgische kinderen en volwassenen aan contaminanten, additieven en andere chemische producten in voedingsmiddelen. Tot slot bieden ze de mogelijkheid om de gevolgen van het voedingsbeleid in te schatten.
   
 • Krachtlijn 5 : wetenschappelijk onderzoek. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek rond voeding bieden de mogelijkheid om de acties van het FVGP en van de communautaire beleidslijnen een bepaalde richting te geven en te versterken.

 

Het Federaal Voedings- en Gezondheidsplan streeft naar een harmonisering en coherentie van de boodschappen die worden verspreid, zowel door de betrokken overheidsinstanties (Gemeenschappen, Gewesten, Gemeenten en verengingen die actief zijn op het vlak van voeding en gezondheid) als door de stakeholders uit de privésector. Dit plan ontpopt zich als een efficiënt multidisciplinair instrument dat gericht is op een afname van de incidentie van overgewicht en obesitas in België.

 

 

Onze andere pagina's​