Ethylcarbamaat kan van nature worden gevormd tijdens de fermentatie van voedingsmiddelen en drank. De stof is waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens. Ze komt vooral voor in alcoholische drank op basis van steenvruchten maar ook in mindere mate in bijvoorbeeld bier, wijn, whisky, sojasaus en brood.

Meer informatie over de preventie van ethylcarbamaat en de Europese streefwaarde van 1 mg/L kunt u vinden in de Aanbeveling (EU) 2016/22 van 7 januari 2016 betreffende de voorkoming en beperking van verontreiniging van eau de vie van steenvruchten en vruchtendraf-eau-de-vie van steenvruchten met ethylcarbamaat en tot intrekking van Aanbeveling 2010/133/EU (EUR-Lex).

In de “Code of Practice for the Prevention and Reduction of Ethyl Carbamate Contamination in Stone Fruit Distillates” (in het Engels, Codex Alimentarius, CAC/RCP 70-2011) kunt u ook preventie- en reductiestrategieën vinden.