Furaan ontstaat vooral in voorverpakte voedingsmiddelen die een hittebehandeling ondergaan, zoals voedingsmiddelen in blik of glas. Hoe dit precies gebeurt, wordt momenteel nog onderzocht. De stof is in 1995 door het International Agency for the Research on Cancer (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie als mogelijk kankerverwekkend voor de mens geklasseerd.

Bij volwassenen blijkt koffie de voornaamste bron van blootstelling aan furaan te zijn. Bij peuters gaat het o.a. om peutervoeding die een hittebehandeling heeft ondergaan, bijvoorbeeld de voeding in bokaaltjes.

Roeren kan het furaangehalte in voeding verminderen omdat de stof vluchtig is. Onderzoek lijkt ook aan te tonen dat de manier van bereiding een rol speelt, bijvoorbeeld het type apparaat waarmee koffie wordt klaargemaakt.

Het voorkomen van furaan in voedingsmiddelen werd in 2007 en 2008 en sindsdien op routinebasis in Europa gemonitord door Aanbeveling 2007/196/EG van de Commissie van 28 maart 2007 betreffende de monitoring op de aanwezigheid van furaan in levensmiddelen (EUR-Lex). Op basis van de verzamelde resultaten publiceert de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA (in het Engels), jaarlijks een rapport.