Traceerbaarheid is de mogelijkheid om een product in alle stadia van de productie, verwerking en distributie te traceren en te volgen. Het is één van de middelen om risico’s te beheren, en laat toe om:

  • Voedingsmiddelen die (vermoedelijk) een gevaar voor de gezondheid inhouden, efficiënter terug te roepen;
  • Doelgerichte en gedetailleerde informatie over deze producten aan de consument aan te bieden;
  • Nuttige gegevens te bezorgen aan de instanties die het probleem onderzoeken (bv. over de betrokken bedrijven, de oorzaak van de besmetting, de maatregelen die moeten worden genomen, …).

 

Stadia van traceerbaarheid

De traceerbaarheid van voedingsmiddelen bestaat uit drie grote stadia:

  • Traceerbaarheid ‘in’ bij binnenkomst van producten in een voedingsmiddelenbedrijf. Deze producten moeten geïdentificeerd en geregistreerd worden zodat ze altijd terug te leiden zijn naar de toeleverancier;
  • Interne traceerbaarheid: ook binnen het bedrijf moet de traceerbaarheid worden behouden, door te registreren welke binnenkomende producten in welke uitgaande voedingsmiddelen zijn verwerkt;
  • Traceerbaarheid ‘out’ bij het vertrek van de producten, zodat ze ook op hun nieuwe bestemming kunnen worden opgespoord.

 

Wettelijke basis

De voorwaarden voor de traceerbaarheid van producten in de voedselketen staan in de Europese verordening nr. 178/2002 van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving (EUR-Lex) en in het Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (FAVV).
De uitzonderingen voor kleine producenten vindt u op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).  

 

Andere vormen van traceerbaarheid

Naast de traceerbaarheid van voedingsmiddelen, is er bijvoorbeeld ook de traceerbaarheid van de verschillende operatoren in de voedselketen (toelating, registratie en/of erkenning van alle operatoren in de voedselketen) (FAVV), van productieparameters (bijvoorbeeld de temperatuur) (FAVV) en van levende dieren (FAVV).