Elk jaar worden duizenden mensen in ons land het slachtoffer van bacteriële, virale of parasitaire voedselinfecties of -vergiftigingen.

De aanwezigheid van microbiologische ziekteverwekkers of toxines in onze voeding kan, min of meer ernstige, ziektes veroorzaken. De meest onschuldige symptomen zijn gelijkaardig aan de symptomen bij “buikgriep” (misselijkheid, braken, diarree, maagkrampen, soms ook hoofdpijn en koorts). Maar er kunnen ernstigere complicaties optreden (septicemie, nierfalen, zenuwstoornissen, miskraam), sommige zelfs met de dood tot gevolg.

Het risico op ziekte hangt af van factoren verbonden met de drie componenten van de epidemiologische driehoek en hun onderlinge samenhang. De componenten zijn:

  • De gastheer (bijvoorbeeld de algemene gezondheidstoestand, zwangerschap, verminderde immuniteit door ziektes als kanker, aids of diabetes),
  • Het micro-organisme (bijvoorbeeld de kwaadaardigheid of virulentie, de aanwezige hoeveelheid in het voedingsmiddel),
  • Het voedingsmiddel (bijvoorbeeld de samenstelling).

Simpelweg voorgesteld zijn de ideale ingrediënten voor een infectie of vergiftiging die kunnen leiden tot ziekte: het juiste micro-organisme, in voldoende hoeveelheid, in het juiste voedingsmiddel opgenomen door de juiste persoon. Daardoor is het risico laag.

Voedselvergiftigingen, -infecties en -uitbraken bewaken en beheren is niet eenvoudig. Er zijn verschillende actoren en overheden bij betrokken en dat vereist een goede coördinatie en een goed beheer van de informatie. Er werd hiervoor een Platform Voedsel Toxi-Infecties (platform VTI) opgericht, onder coördinatie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV),  om alle actoren van het Belgische systeem bijeen te brengen, informatie uit te wisselen en om te werken aan mogelijke verbeteringen en een betere samenwerking. Een werkgroep van het platform heeft de opdracht gekregen een Nationaal plan voedselvergiftigingen uit te werken.

Nuttige informatie

Wie te contacteren bij een voedselvergiftiging ?

Goede praktijken en gewoontes

 

Micro-organismen

 

Data voedseluitbraken

 

Andere