Vanaf 10 oktober 2022 wordt Verordening (EU) 2022/1616 van de Commissie van 15.9.2022 betreffende materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen van toepassing.
Onder deze verordening vallen alle materialen en voorwerpen van kunststof die van afvalstoffen afkomstig zijn of daaruit vervaardigd zijn alsook de ontwikkeling en exploitatie van recyclingtechnologieën, -processen en -installaties hiervan.
Deze verordening is echter niet van toepassing op het gebruik van afvalstoffen voor de vervaardiging van stoffen die zijn opgenomen in de EU-lijst van toegelaten stoffen opgenomen in Verordening (EU) nr. 10/2011 .
De verordening verdeelt de recycling technologieën op in 3 categorieën welke moeten voldoen aan specifieke voorschriften die hieronder verder worden gespecifieerd.

Daarnaast moeten zij ook voldoen aan  volgende algemene voorschriften:

 • inzameling en voorverwerking van het afval

 • decontaminatie

 • de naverwerking en het gebruik van de gerecycleerde materialen

 • documentatie, instructies en etikettering door heen de keten

 • registratie verplichtingen

 • Samenvatting van de nalevingsmonitoring en verificatie van de exploitatie van een decontaminatie-installatie (CMSS)


  Recyclingsysteem

  Een recyclingsysteem is een regeling tussen rechtspersonen om het gebruik, de gescheiden inzameling en de recycling van materialen en voorwerpen van kunststof te beheren met het doel de verontreiniging ervan te beperken of te voorkomen teneinde de recycling ervan te vergemakkelijken. Dit systeem kan op zichzelf bestaan maar kan ook onderdeel uitmaken van een geschikte recyclingtechnologie of nieuwe technologie.
  Naast alle algemene en specifieke voorwaarden vermeldt in de verordening dienen onderstaande stappen gevolgd te worden voor de verplichte administratieve procedures.
  U kan de nodige formulieren vinden op volgende website: Resources for plastic recyclers (europa.eu)
  De desbetreffende gegevens kan u doorsturen op onderstaande adressen

 • FOD: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: apf.food@health.fgov.be

 • COM: Europese Commissie: SANTE-FCM-RECYCLING-REGISTER@ec.europa.euGeschikte recyclingtechnologie

Een recyclingtechnologie wordt geschikt geacht indien is aangetoond dat deze in staat is afvalstoffen te recyclen tot materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof die voldoen aan artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 en microbiologisch veilig zijn.
Bijlage I van de verordening bevat een lijst van geschikte recyclingsystemen en hun voorwaarden. Momenteel werd enkel de mechanische recyclage van PET opgenomen in deze bijlage. Voor de mechanische recyclage van PET dienen de afzonderlijke recyclingprocessen toegelaten te worden
Naast alle algemene en specifieke voorwaarden vermeldt in de verordening dienen onderstaande stappen gevolgd te worden voor de verplichte administratieve procedures.
U kan de nodige formulieren vinden op volgende website: Resources for plastic recyclers (europa.eu)
De desbetreffende gegevens kan u doorsturen op onderstaande adressen
Nieuwe technologie

Elke recyclingtechnologie waarover geen besluit omtrent haar geschiktheid is genomen wordt als een nieuwe technologie beschouwd.
Naast alle algemene en specifieke voorwaarden vermeldt in de verordening dienen onderstaande stappen gevolgd te worden voor de verplichte administratieve procedures.
U kan de nodige formulieren vinden op volgende website: Resources for plastic recyclers (europa.eu)
De desbetreffende gegevens kan u doorsturen op onderstaande adressen


 

Meer informatie