De voedingsindustrie gebruikt water als bestanddeel of als ander doeleinde tijdens het proces van vervaardiging en verdeling van voedingsmiddelen. In de meerderheid van de gevallen, moet dit water van drinkbare kwaliteit zijn en moet zij aan de hoge eisen beantwoorden die door een Europese reglementering worden bepaald: de richtlijn 98/83/EG betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water. Deze richtlijn werd omgezet in nationale wetgeving door verschillende besluiten in functie van de bevoegdheden van de deelstaten of de federale overheid.

Indien een voeding verwerkend bedrijf het water gebruikt dat door het openbare distributienet wordt geleverd dan valt dit onder de controle van de regionale autoriteiten. Het gaat om:

 Indien een voeding verwerkend bedrijf het water gebruikt dat door het openbare distributienet wordt geleverd maar daarna nog behandelt (bijvoorbeeld om zijn samenstelling te veranderen) of indien het bedrijf water gebruikt van een andere bron dan het openbare netwerk (bijvoorbeeld putwater, regenwater, recyclage van afvalwater of andere waterprocessen) dan wordt de kwaliteit van het water gereglementeerd door:

Aanvullende inlichtingen

Andere interessante website: