De Federale Milieu-Inspectie treedt op:

  • in het raam van een (inspectie)campagne,
  • na een RAPEX-kennisgeving,
  • naar aanleiding van een incident,
  • om routinecontroles te verrichten,
  • bij gezamenlijke acties op Europees niveau.

Ten slotte neemt de Federale Milieu-Inspectie de noodzakelijke initiatieven en inspectiemaatregelen wanneer zij een klacht ontvangt, bijvoorbeeld via het Service Center Gezondheid.

De campagnes

De inspecties die in het kader van een campagne worden uitgevoerd, hebben betrekking op specifieke domeinen en vinden plaats gedurende een vooraf bepaalde periode. Een campagne kan van jaar op jaar voortgezet worden zolang de controleresultaten niet goed zijn. Deze campagnes worden vastgelegd in een jaarlijks inspectieplan.

RAPEX-kennisgevingen

De Federale Milieu-Inspectie zal ook een inspectie uitvoeren wanneer ze een RAPEX-melding ontvangt via het Belgisch RAPEX-contactpunt, namelijk het Centraal Meldpunt voor Producten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Een RAPEX-melding (“rapid alert”) is een melding in het kader van het Europees alarmsysteem dat in werking treedt als er een gevaarlijk product (met uitzondering van voedingsmiddelen, farmaceutica en medische hulpmiddelen) op de Europese markt wordt aangetroffen.

Routinecontroles

In 2018 spitsten de routinecontroles i.v.m. biociden zich toe op producten verkocht in supermarkten, doe-het-zelfzaken, discounters en gespecialiseerde winkels. De maatschappelijke zetels van meerdere leveranciers en groothandelaars werden eveneens geïnspecteerd.

De controles waren bedoeld om:

  • Na te gaan of de biocidewetgeving werd nageleefd;
  • De keten opwaarts te volgen tot bij de verantwoordelijke voor het op de Belgische markt brengen van niet-conforme producten;
  • Een aangepaste sanctie op te leggen, afhankelijk van de plaats binnen de bevoorradingsketen;
  • De nodige maatregelen te nemen voor volksgezondheid en leefmilieu;

In de loop van 2018 bezocht de Federale Milieu-Inspectie 676 ondernemingen. Van die 676 ondernemingen waren er 180 in overtreding, wat neerkomt op 27 %. 144 verwittigingen werden afgeleverd en 36 processen-verbaal werden opgesteld.