De term ‘milieu-informatie’ op federaal niveau betekent informatie over:   

- de elementen: de toestand van de atmosfeer, de lucht, de bodem, het land, het water, het landschap, de natuurgebieden, de biologische diversiteit (inclusief genetisch gemodificeerde organismen) en de interactie tussen deze elementen;

- de mens: de gezondheidstoestand en de veiligheid van de mens (inclusief de verontreiniging van de voedselketen), de levensomstandigheden van personen;

- cultureel erfgoed: de toestand van waardevolle cultuurgebieden en bouwwerken;

- de factoren die het milieu kunnen aantasten, zoals stoffen, energie, geluid, straling of afval (inclusief radioactief afval), emissies, stortingen en andere lozingen in het milieu;

- maatregelen en activiteiten die een uitwerking kunnen hebben op het milieu of die als doel hebben het milieu in stand te houden, te beschermen, te herstellen en de druk erop te beperken;

- kosten-baten- en andere economische analyses en veronderstellingen die worden gebruikt bij de uitvoering van de bovenstaande maatregelen;

- verslagen over de toepassing van de milieuwetgeving.

Dit is een samenvatting van de ruime en gedetailleerde definitie van milieu-informatie die de wet van 5 augustus 2006 over de toegang tot milieu-informatie geeft.