Banner Aarhus Inspraak

De inspraak van het publiek wordt op Europees niveau geregeld via twee richtlijnen: de richtlijn 2001/42/EG (.PDF) van 27 juni 2001 en de richtlijn 2003/35/EG (.PDF) van 26 mei 2003.

Richtlijn 2001/42/EG

hoogspanningslijnRichtlijn 2001/42/EG (.PDF) betreft plannen en programma’s met een mogelijke negatieve impact op het milieu, dus betreft vooral vervuilende sectoren zoals energie (bv. productie, bevoorrading en vervoer van gas en elektriciteit), nucleaire activiteiten en mobiliteit.

De richtlijn vraagt de milieueffecten van die plannen en programma’s in de voorbereidings- en uitvoeringsfase te identificeren en evalueren. Dit betekent dat er een milieurapport wordt opgesteld over de gevolgen voor het milieu van het ontwerpplan of –programma, alvorens het plan of programma wordt aangenomen. We noemen deze procedure de strategische milieubeoordeling (SMB).

Deze richtlijn is ook bekend als de “Richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling” of “SEA-richtlijn”: Strategic Environmental Assessment (HTML).


Richtlijn 2003/35/EG

Logo PRPBRichtlijn 2003/35/EG (.PDF) betreft plannen en programma’s die als hoofddoel hebben het milieu te beschermen, zoals het Programma voor de Reductie van Pesticiden en Biociden (PRPB) (HTML) en de Belgische nationale biodiversiteitsstrategie (HTML).

De richtlijn regelt de inspraak van het publiek tijdens het opstellen van bepaalde milieuplannen en –programma’s, met uitzondering van de plannen en programma’s die onder de SEA-richtlijn vallen. Voor plannen en programma’s die onder de SEA-richtlijn vallen en een evaluatie vragen in de vorm van strategische milieubeoordeling (zie hierboven), is er geen bijkomende consultatie van het publiek nodig omdat die al vervat zit in de SEA-procedure.

Daarnaast bepaalt deze richtlijn maatregelen voor inspraak bij de vergunning van bijzondere projecten. Hierdoor brengt ze wijzigingen aan in richtlijn 85/337/EEG (.File MHT), gewijzigd door richtlijn 97/11/EU, over de evaluatie van de milieueffecten van bepaalde openbare en privéprojecten en in richtlijn 96/61/EG (.File MHT) over de geïntegreerde preventie en vermindering van milieuvervuiling (beter bekend als de IPPC-richtlijn).