Ook u heeft wellicht biociden in huis. Dat zijn een soort van pesticiden: chemische bestrijdingsmiddelen waarmee je ongewenste of schadelijke organismen afschrikt, onschadelijk maakt of doodt.

Biociden en gewasbeschermingsmiddelen zijn twee duidelijk onderscheiden categoriën van pesticiden, elk met hun eigen wetgeving, functie en gebruik.

Professionele gebruikers van biociden verwijzen we graag naar de website biocide.be.

Biociden zijn niet onschuldig. Bij verkeerd gebruik kunnen ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Ze houden ook risico’s in voor het milieu.

Vanuit de zorg voor onze gezondheid en planeet streeft de overheid naar een vermindering van de risico's van deze producten. De FOD Volksgezondheid werkt dan ook aan de Federale Plannen voor Reductie van Biociden, met acties omtrent verkoop, gebruik en sensibilisering.