Elektromagnetische overgevoeligheid is een complex fenomeen, dat zowel bij dokters als wetenschappers vele vragen doet rijzen. Synoniemen zijn elektrohypergevoeligheid of elektromagnetische hypergevoeligheid.

Het gaat om een geheel van klachten die mensen spontaan toeschrijven aan de blootstelling aan elektromagnetische velden:

• huidklachten: roodheid in het gezicht bij beeldschermwerk, tintelingen en een branderig gevoel in de nabijheid van elektrische apparaten;
• een brede waaier van andere symptomen: vermoeidheid, uitputting, concentratieproblemen, duizeligheid, misselijkheid, hartkloppingen en spijsverteringsstoornissen.

 

Deze klachten zijn niet specifiek: ze kunnen bij vele aandoeningen voorkomen.

Personen die last hebben van elektrohypergevoeligheid proberen bepaalde bronnen van elektromagnetische velden te vermijden. In bepaalde gevallen zijn de betrokkenen zodanig getroffen dat zij zich isoleren, hun levensstijl veranderen en zelfs hun professionele activiteit stopzetten.

De symptomen doen zich voor bij een blootstelling die ruim onder de internationale grenswaarden ligt en die bij de meeste mensen geen enkele reactie veroorzaakt.

Elektrohypergevoeligheid is geen diagnose

Er is tot nu toe nog geen typisch patroon gevonden in de symptomen. Er bestaat ook geen klinische test (zoals een test op bepaalde cellen in het bloed) die deze overgevoeligheid zou markeren. Het enige dat de symptomen onderscheidt, is dat de getroffen personen een verband vermoeden met de aanwezigheid van bronnen van het elektrisch of elektromagnetisch veld.

In sommige gevallen wordt er een onderliggende, vaak chronische aandoening gevonden die verantwoordelijk is voor de aanwezige symptomen. In andere gevallen kunnen de klachten verklaard worden door een onaangepaste of oncomfortabele werk- of leefomgeving, zoals slechte verlichting, verluchting, psychosociale factoren of professionele stress. Maar niet voor alle klachten wordt een oorzaak gevonden. Verder onderzoek is zeker nodig.

Omdat er tot nu toe geen manieren gevonden zijn om de symptomen te objectiveren en als een afzonderlijke pathologie te beschrijven, is “elektrohypergevoeligheid” niet opgenomen in de internationaal gehanteerde lijst van ziekten (International Classification of Diseases and Related Health Problems) van de Wereldgezondheidsorganisatie.

U kunt alle informatie van deze rubriek in zijn geheel als pdf-document downloaden (infofiche “Elektromagnetische overgevoeligheid”).