Koolstofmonoxide (CO) is de voornaamste oorzaak van accidentele sterfte binnenshuis.

CO is een zeer giftig, dodelijk, kleurloos en reukloos gas dat gevormd wordt bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende stoffen: steenkool, olie, benzine, stookolie, gas, hout. Als koolstofmonoxide ingeademd wordt, hecht het zich makkelijk en snel aan de hemoglobine van het bloed in de plaats van zuurstof en zo ontstaat een vergiftiging.

De symptomen zijn: hoofdpijn, misselijkheid, braken, duizeligheid, bewustzijnsverlies, coma en nadien overlijden.

De ernst van de symptomen hangt af van de duur van de blootstelling en van de concentratie ingeademde koolstofmonoxide.

Blootstelling aan herhaalde geringe doses, over lange periodes (roken) veroorzaakt ook long- en hart- en vaatziekten.

CO gaat altijd gepaard met een verbrandingsbron. Het gaat meestal om:

• verbrandingstoestellen (op gas, stookolie, olie, hout of steenkool) die niet of slecht aangesloten zijn op een afvoerbuis of die werken in slecht geventileerde of slecht onderhouden omstandigheden;
• de terugslag van verbrandingsgassen uit een toestel dat op een rookkanaal aangesloten is. De voornaamste oorzaken van terugslag zijn afgesloten of verstopte buizen of terugslag van de trek door mechanische afzuiging in dezelfde ruimte (bv.: afzuigkap);
• verbrandingstoestellen die niet in goede omstandigheden gebruikt worden (bv.: extra verwarmingstoestel dat als hoofdverwarming gebruikt wordt);
• lekken (slechte dichtheid) van afvoerbuizen van verbrandingsgassen die door bewoonde ruimtes lopen;
• uitlaatgassen van automotoren die draaien in gesloten (bv.: garage naast woning) of onvoldoende geventileerde ruimtes;
• tabaksgebruik: elke gerookte sigaret stoot 50 milligram CO uit.