De voornaamste oorzaken van binnenhuisvervuiling zijn:
biologische contaminanten
chemische verontreinigende stoffen.

Biologische contaminanten

Biologische contaminanten zijn de hoofdoorzaak van ziekten die te maken hebben met de binnenlucht.

Wat zijn de bronnen van die biologische contaminanten?

• De verspreiding van biologische ziekteverwekkers (pathogene bacteriënschimmels of virussen) wordt bevorderd door de « klimatologische omstandigheden » binnenshuis, zoals:
o een slechte ventilatie
o te weinig luchtverversing
o te hoge of te lage vochtigheid
o vochtige plekken op muren of houtwerk (warmtebruggen)
o te veel potplanten.

• Huisdieren die met ons samenleven, kunnen een bron van allergieën zijn:

honden, katten en andere gezelschapsdieren. Alvorens een gezelschapsdier in huis te nemen, moet dus nagegaan worden of de personen die met het dier samenleven, allergisch zijn;
mijtachtigen en insecten die zich vermenigvuldigen in matrassen en zetels, in de aarde van potplanten, in leidingen en kelders, naast vuilnis, …:

Om meer te weten te komen over schimmels die onze binnenlucht verontreinigen, kunt u de website van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) raadplegen. Dat is het Belgische referentielaboratorium op dat vlak.

Chemische verontreinigende stoffen

Het binnenmilieu bevat verschillende chemische verontreinigende stoffen in variabele hoeveelheden. Algemeen genomen vormen de aangetroffen concentraties geen probleem. Niettemin zijn bepaalde producten, activiteiten, toestellen een bron van vervuiling. Vooral als ze te talrijk of te gevarieerd zijn, verkeerd gebruikt worden, slecht werken of slecht onderhouden zijn, leidt dat tot risico’s voor de gezondheid.

Naast tabaksrook zijn de voornaamste bronnen van chemische verontreinigende stoffen de buitenlucht (bijvoorbeeld: deeltjes uit de buitenlucht hebben de neiging om zich binnenshuis op te stapelen), bouwmaterialen en meubilair, onderhoudsproducten, verbrandingstoestellen, …

Om meer te weten over bepaalde verontreinigende stoffen:
• VOS (binnenlucht)
• Formaldehyde
• Koolstofmonoxide (CO)
• Deeltjes
• Stikstofoxiden


6.6.2. Effets_exposition_Causes et sources_politiques_EN_
 
Bron: ENVIE project DG SANCO -http://paginas.fe.up.pt/~envie/what_is_it.html