Ter attentie van (toekomstige) uitbaters van waterpijpbars:

In dit document vindt u de verplichtingen die u moet naleven betreffende het rookverbod,  het in de handel brengen van tabaksproducten;

reclame voor tabaksproducten en de verkoop van alcohol aan minderjarigen.

Verderop vindt u ook alle wettelijke bepalingen over deze onderwerpen.