Deze webinar is gemaakt als ondersteuning voor het personeel van alle zorginstellingen (medewerkers, HR, diensthoofden, management, psychosociale hulpverleners, etc). De context van Covid-19 is nieuw en veranderlijk. Naast de voor de hand liggende medische gevolgen is er ook een belangrijke psychosociale impact op de bevolking en op het personeel van zorginstellingen (ziekenhuizen, rusthuizen, etc.) dat in zeer moeilijke omstandigheden moest werken.


Overzicht


De inhoud
Deze webinar gaat dieper in op de psychosociale belasting  van zorgpersoneel en staat stil bij primaire- en secundaire preventiestrategieën. Er is een enorme inspanning geleverd en dit in een moeilijke context. De webinar wordt gelanceerd op een moment dat er een afvlakking is in het aantal besmettingen en de druk op instellingen vermindert. Dit is hét moment om het zorgpersoneel te ondersteunen zodat ze kunnen bekomen en/of herstellen wetende dat er mogelijks nog een 2e golf op hen afkomt. Het zorgpersoneel omvat zowel medewerkers met administratieve, technische, logistieke als ondersteunende taken.

De auteurs
Deze webinar is een initiatief van het Centrum voor Crisispsychologie van Defensie in samenwerking met de FOD Volksgezondheid.
- Het Centrum voor Crisispsychologie heeft een erkende expertise in de crisispsychologie en is sinds de oprichting van het Psychosociaal Interventieplan in 1990 een belangrijke partner van FOD Volksgezondheid met betrekking tot de psychosociale ondersteuning bij noodsituaties.
- De Psychosociale Managers van de FOD Volksgezondheid hebben van bij het begin van deze crisis een coördinerende rol opgenomen voor wat betreft de psychosociale ondersteuning en dit in samenwerking met alle andere bevoegde overheden.  

Wat advies aan de gebruiker vooraleer deel te nemen

  • Gebruik de informatie en strategieën die u interessant en relevant vindt en pas deze toe in uw context.
  • Open de “toolbox” en maak gebruik van andere interessante links.
  • Contacteer ons voor elke vraag met betrekking tot deze webinar.

 
Ik neem deel aan de webinar!

Intro CPC

Intro PSM

Module 1: Beschrijving van de situatie en identificatie doelgroepen

Module 2: Bepalen impact

Module 3: Identificatie behoeften

Module 4: Uitwerken interventies, beschikbaarheid middelen en evaluatie activiteiten

Module 5: Praktische voorbeelden voor de hiërarchische lijn

Module 6: Praktische voorbeelden voor de hulpverleners

Module 7: Informatiebriefing

Module 8: Defusing + ondersteuningsgroep

Module 9: Gesprek om crisis af te sluiten

Module 10: En wat als de crisis zich herhaalt?


Nuttige documenten