• Het Belgische deel van de Noordzee is 3.454 km2 groot en wordt daarom vaak onze 11e provincie genoemd.
  • Meer dan 1/3 van onze Noordzee is beschermd marien natuurgebied. In totaal zijn er vijf gebieden: de Vlaamse Banken en de Vlakte van de Raan zijn aangeduid voor de bescherming van de ondiepe zandbanken en riffen (grindbedden en banken van schelpkokerwormen). De drie overige gebieden zijn vogelbeschermingsgebieden. Ook verschillende diersoorten zijn beschermd: de bruinvis, de gewone en de grijze zeehond en alle zeevogels.
 

  • Meer dan 300 scheepswrakken liggen verspreid over heel de zeebodem. Bij de opkuis van het lichtschip de West-Hinder in 2019 is 4,5 ton afval bovengehaald.
  • Een marien ruimtelijk plan stemt de activiteiten op zee (scheepvaart, visserij, zandwinning, toerisme, energieproductie …) op elkaar én op het leven in zee af.
  • België voorziet in verhouding het meeste offshore ruimte voor hernieuwbare energie van alle landen ter wereld.  Vandaag wordt een kleine 40% van de Belgische huishoudens van elektriciteit voorzien die geproduceerd wordt in onze Noordzee.
  • In onze Noordzee wordt er jaarlijks twee à drie miljoen m³ zand ontgonnen. Zand is de meest gebruikte natuurlijke hulpbron, na zoet water.

Meer info en brochures over de Noordzee