• Het Belgische deel van de Noordzee is 3.454 km2 groot en wordt daarom vaak onze 11e provincie genoemd.
  • Meer dan 1/3 van onze Noordzee is beschermd natuurgebied … het grootste van België!
  • De bruinvis, de gewone en de grijze zeehond en de zeevogels zijn beschermde diersoorten.
  • De zandbanken, grindbedden en banken van schelpkokerwormen zijn beschermde habitats in bepaalde zones.
  • Meer dan 200 scheepswrakken liggen verspreid over heel de zeebodem.
  • Een marien ruimtelijk plan stemt de activiteiten op zee (scheepvaart, visserij, zandwinning, toerisme, energieproductie …) op elkaar én op het leven in zee af.
  • 800.000 gezinnen worden van elektriciteit voorzien die geproduceerd wordt in onze Noordzee.