Ofwel ontvangt u een positief schriftelijk antwoord met de kopie van de gevraagde milieu-informatie.

Ofwel ontvangt u een negatief schriftelijk antwoord omwille van de volgende redenen:

  • De informatie die u vraagt, bestaat niet.
  • We beschikken zelf niet over de informatie. Als we de overheidsinstantie kennen die de informatie wel bezit, sturen we de aanvraag door naar die overheid waar ze verder wordt behandeld.
  • De aanvraag is te vaag, bijvoorbeeld: “ik wens informatie over de klimaatverandering”. We vragen u om de aanvraag zo snel mogelijk te verduidelijken of te vervolledigen en opnieuw in te dienen.
  • De aanvraag is onredelijk of misleidend, bijvoorbeeld: “ik wens informatie over alle internationale, Europese en federale wetgeving inzake milieu”.
  • De informatie is nog in opmaak en de openbaarmaking ervan kan aanleiding geven tot misvatting. We laten u weten wie verantwoordelijk is voor de verdere afwerking van de gevraagde informatie en binnen welke termijn dit vermoedelijk zal gebeuren.
  • De informatie kan niet worden verspreid wegens hoger geachte belangen, zoals commerciële vertrouwelijkheid, openbare veiligheid of bescherming van het milieu (bijvoorbeeld plaatsen waar vogels nestelen).

Ofwel ontvangt u een gedeeltelijk positief antwoord, wanneer we van mening zijn dat er slechts een deel van de milieu-informatie kan worden verspreid. In ons antwoord rechtvaardigen we waarom bepaalde delen van de informatie weggelaten zijn.

Voor het bezorgen van de gevraagde documenten wordt een vergoeding aangerekend vanaf de 51e bladzijde (zie het Koninklijk Besluit 17 augustus 2007).

U kunt ook op ons antwoord beroep aantekenen.

Wetgeving