Vraag je herstelpensioen aan bij de Cel voor Burgerlijke Oorlogsslachtoffers en de slachtoffers van daden van terrorisme van de Federal Pensioendienst (FPD)  Deze cel oordeelt of ze voldoet aan de administratieve voorwaarden om aanspraak te maken op een herstelpensioen.

Indien dit het geval is, vraagt de Federale Pensioendienst (FPD) aan de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD) om je te onderzoeken en een gemotiveerd medisch advies te geven.

Niet elke aanvraag wordt dus overgemaakt aan de GGD en je kan zelf nooit advies vragen aan de GGD. Zodra de GGD de aanvraag voor een onderzoek ontvangt, brengt hij je hiervan per brief op de hoogte.

Na het medisch onderzoek, zal de GGD een gemotiveerd medisch advies aan de FPD overmaken. Gedeeltelijk op basis van dit advies neemt de FDP een beslissing over het al dan niet toekennen van een herstelpensioen.

Contact information

Zuidertoren - 22 ste verdieping  - 1060 Brussel
02/558 60 15

 

  • Indien je een vraag hebt over het medisch onderzoek, contacteer Medex:
 02/524 91 91 (van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u)