Startpagina BeQuinT

BeQuinT creëerde de werkgroep om een referentiekader en aanbevelingen op te stellen m.b.t. de (verdere) ontwikkeling van het elektronisch bestellen en voorschrijven van bloedcomponenten in de Belgische ziekenhuizen.

Waarom elektronisch?

Het bestellen en voorschrijven van bloedcomponenten door een arts zijn de eerste stappen van het transfusieproces. Een goed ontworpen elektronisch voorschrift kan het transfusieproces op verschillende manieren faciliteren, bv.:

 1. verzekeren van de authenticatie en de autorisatie van de voorschrijvende arts,
 2. directe toegang tot belangrijke informatie (bv. de meest recente hematologische parameters) om een degelijke klinische beslissing te nemen m.b.t. de indicatie voor transfusie,
 3. eenvoudig raadplegen van de transfusiehistoriek van de patiënt (inclusief vorige transfusiereacties en allo immunisaties),
 4. bijstaan in het bepalen van een evidence-based indicatie voor transfusie bv. op basis van bepaalde richtlijnen (clinical decision support),
 5. faciliteren van datacollectie om het gebruik van bloedcomponenten en het transfusiebeleid te evalueren en te verbeteren op niveau van de ziekenhuisafdelingen, ziekenhuisbreed of nationaal niveau.

Waar kan ik het referentiekader terugvinden?

Ontdek ons referentiekader met aanbevelingen voor de (verdere) ontwikkeling van het elektronisch voorschrift van bloedcomponenten hier.

Dit document zou nuttig moeten zijn om het elektronisch voorschrift te standaardiseren en als tool om het aanbod van de software leveranciers af te stemmen op de nood van Belgische ziekenhuizen.

Aanbevelingen

De aanbevelingen hebben betrekking op:

 1. gestandaardiseerde data integratie:
  welke informatie (data) zou het elektronisch voorschrift moeten bevatten?
 2. gebruiksvriendelijke interface:
  hoe dient de interface van het elektronisch voorschrift opgesteld te worden om de workflow voor de eindgebruikers te faciliteren?

De aanbevelingen werden gedefinieerd op basis van de mate van integratie, wat meestal overeenkomt met de moeilijkheid van de ontwikkeling van de software:

Integratie niveau aanbeveling referentiekader voorschrift BeQuinT

Het niveau van integratie zou ook kunnen helpen om een tijdslijn uit te zetten voor de verschillende stappen van de ontwikkeling/aankoop van de software en de implementatie van het elektronisch voorschrift.

Mock-up

Een voorbeeld van een elektronisch voorschrift van bloedcomponenten wordt in het referentiekader weergegeven als een mock-up (dit is een model van het design dat wordt gebruik voor demonstraties, opleidingen, enz. Het laat toe om het design te testen en feedback te bekomen van de eindgebruikers). Echter, de toepasbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van dit voorbeeld dient afgetoetst te worden in elk ziekenhuis.  

Mock-up referentiekader voorschrift BeQuinT

En de integratie in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en de BMUC?

Heel wat Belgische ziekenhuizen hebben nog geen echt geïntegreerd EPD en gebruiken nog altijd verschillende geïntegreerde applicaties op een min of meer performante manier. De integratie tussen verschillende functionaliteiten en modules van een EPD is echter essentieel. Elk individueel ziekenhuis bepaalt in het kader van hun informaticastrategie of ze deze functionaliteiten verkrijgen via één of meerdere software leverancier(s). Ongeacht de benadering die men kiest (1 of meerdere vendor(s)), is het belangrijk dat het elektronisch voorschrift geïntegreerd is in het EPD.

Overleg is lopende om enkele aanbevelingen uit het referentiekader op te nemen als 1 van de optionele items in de Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC). Er wordt naar deze criteria verwezen in actiepunt 2 van de eHealth roadmap. Een accelerator programma werd opgestart door Maggie De Block, Minister van sociale zaken & volksgezondheid om de implementatie en het effectief gebruik van een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD) in alle Belgische ziekenhuizen te stimuleren. Tegen 01/01/2019 moeten alle ziekenhuizen 15 (verplichte) core functionaliteiten en 2 menu functionaliteiten (niet exhaustief) implementeren in het kader van een stappenplan om gefaseerd tot een volledig geïntegreerd EPD te komen. Het stappenplan wordt vervolgens verder uitgebouwd tot 2022. Er zal tijdig gecommuniceerd worden wanneer optionele criteria m.b.t. het elektronisch voorschrift worden toegevoegd.