Meten is weten!

Het Belgische deel van de Noordzee is één van de meest in detail bestudeerde zeeën. Al vanaf het begin van de 19e eeuw kwamen verschillende onderzoeksdomeinen aan bod, zoals:

• geografie
• chemie
• stromingspatronen
• visbestanden
• fauna & flora
• impact van menselijke activiteiten aan land/op zee op het mariene milieu
 
Wie voert dit onderzoek?

Wetenschappelijk onderzoek is meer en meer relevant voor het mariene milieubeleid. In België zijn een aantal wetenschappelijke instellingen hiervoor verantwoordelijk:

• de Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur) van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN): de federale wetenschappelijke instelling verantwoordelijk voor de monitoring van het mariene milieu (inclusief modellering en toezicht).

• de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO): federale administratie die het wetenschappelijk onderzoek in België coördineert en co-financiert.

• het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Vlaams onderzoeksinstituut met een afdeling voor visserijonderzoek.

• enkele universiteiten (in het bijzonder UGENT, ULB, VUB, ULiège, UA) hebben onderzoeksafdelingen waar belangrijk fundamenteel marien en maritiem onderzoek gevoerd wordt.

Een overzicht nodig?

De BMM verzamelt alle wetenschappelijke gegevens die in Belgische onderzoeksprojecten bekomen worden in het “Belgian Marine Data Centre” (BMDC).

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is het coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het beheert het Vlaams Marien Data- en Informatie Centrum (VMDC).