2023
22.03.2023 - Geestelijke gezondheid & veerkracht in tijden van polycrisis

2022
05.12.2022 - Naar een kindertijd zonder ongezonde voedingsmarketing
18.05.2022 - Algemene vergadering  - Allen aan boord: naar een inclusieve geestelijke gezondheidszorg
21.04.2022 - Meer groen en blauw in de stad

2021
12.05.2021 - Algemene vergadering - Duurzame en gezonde voeding
20.04.2021 - Omics-technologie in de gezondheidszorg 
22.03.2021 - COVID-19: Impact op de geestelijke gezondheid en psychosociale opvang

2020
18.11.2020 - Vaccinatie van zwangere vrouwen (online symposium)
05.03.2020 - DSM UNDER SCRUTINY: Why we need to be cautious and how to use it (Nevertheless)?

2019
12.12.2019 - Burn-out: De steutels om in te grijpen
10.10.2019 - Vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke patiënten (kinderen en volwassenen)
26.06.2019 - Beheer van warmtegevoelige endocavitaire endoscopen en sondes : What's new ?
15.05.2019 - Algemene vergadering 2018 - Chemicals and health: Risks and how to counteract


Geestelijke gezondheid & veerkracht in tijden van polycrisis
22 maart 2023, Brussel

Oorlog in Europa, stijgende energiekosten, klimaatverandering, opkomende virussen,... de ene crisis is nog niet afgelopen en de andere lijkt al de kop op te steken. De laatste jaren worden we geconfronteerd met een situatie van poly-crisissen. Hoe kan de bevolking op individueel en collectief niveau omgaan met deze nieuwe context, wetende dat elke crisis gevolgen heeft voor de geestelijke gezondheid en dat de draaglast met elke opeenstapeling waarschijnlijk alleen maar groter wordt? 

Ondanks meerdere waarschuwingssignalen over de geestelijke gezondheid van de bevolking in het algemeen en van sommige groepen in het bijzonder (zoals jongeren en geïsoleerde mensen), wordt het onderzoek naar geestelijke gezondheid in België nog steeds systematisch ondergefinancierd. Het ontbreekt ons nog steeds aan gerichte evidence-based interventies om de geestelijke gezondheid van burgers te versterken. 

Om het belang van investeringen in onderzoek naar geestelijke gezondheid en de ontwikkeling van een geïntegreerd preventiebeleid op lange termijn in België te benadrukken, organiseert de Hoge Gezondheidsraad op woensdag 22 maart de bijeenkomst "Geestelijke gezondheid & veerkracht in tijden van polycrisis". Een panel van gerenommeerde internationale en Belgische deskundigen op dit gebied zal dieper ingaan op deze kwesties. Keynote sprekers zetten de toon met analyses van de economische gevolgen van een slechte geestelijke gezondheid. In de namiddag zullen de belangrijkste crisissen waarmee we momenteel geconfronteerd worden, aan bod komen tijdens vier thematische sessies: COVID-19, klimaatverandering, oorlog/vluchtelingen en de energie/economische crisis. Tenslotte sluiten we de dag af met een rondetafelgesprek met belangrijke actoren (beleidsmakers, praktijkmensen, patiënten, onderzoeksbureaus, de economische sector, ziekenfondsen).

Wanneer? Woensdag 22 maart 2023, van 9u tot 16u
Waar? Galileegebouw, Galileelaan 5/2, 1210 Brussel (multimodaal toegangsplan)
Voertaal zal Engels zijn voor de keynotes en de thematische sessies en Nederlands/Frans voor het rondetafelgesprek
Accreditatie beschikbaar
Gratis toegang

Download het volledige slidedeck

Programma
09:30 - 09:40 Welkomstwoord door prof. Olivier Luminet , covoorzitter van de permanente werkgroep Geestelijke gezondheid bij de Hoge Gezondheidsraad

09:40 - 10:00         Prof. Inez Germeys, KU Leuven 
Research in mental health: Bridging the knowledge gap

10:00 - 10:25         Pierre Smith, Sciensano
Mental health in Belgium: current trends, determinants and burden

10:25 - 11:05         David McDaid, London School of Economics
Mental health and wellbeing during times of economic shock: an economic as well as moral imperative

11:05 - 11:35 Koffiepauze

11:35 - 12:15         Philip Haywood, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Resilience, mental health and cross-country comparisons: the experience of the OECD

12:15 - 12:30 Vraag & antwoord

12:30 - 13:30 Lunch

13:30 - 14:45  Breakoutsessies (in het Engels)

 • Sessie 1 : COVID-19

Dr. Josefien van Olmen, Universiteit Antwerpen
Integrated care – the research agenda in the view of mental health and wellbeing

Joachim Waterschoot, Universiteit Gent
The Impact of the COVID-19 crisis on People’s Mental Health in Belgium: Insights from the Motivation Barometer

Keenan Ramsey, UTwente
Be-Prepared: Insights from a Dutch consortium taking a behavioral science to address the COVID-19 pandemic

Elise Derroitte, CM ziekenfonds
The evolution and impact of the COVID-19 pandemic on the use of mental health care: a quantitative study based on data from the Christelijke Mutualiteit (CM)

 • Sessie 2: Vluchtelingen en trauma

Nele Roppe, Dokters van de Wereld-België
Mental health on the move

Ilse Derluyn, Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR), Universiteit Gent
Mental health of refugees, with a particular focus on young refugees: prevalence and possible interventions

Marie Dauvrin, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)
Are migrants merely semi-human, then? Challenges of the health care system to meet the mental health needs of migrants

 • Sessie 3: Energie/economische crisis

Sabina Sedlak & Marjetka Jelenc, National Institute of Public Health, Ljubljana, Slovenia
Economic burden of dementia and suicides in Slovenia in the period including economic crises

Saskia Decuman, RIZIV
Focus on mental health within health and disability insurance: state of play

Prof. dr. Piet Bracke, Health and Demographic Research (HEDERA) group, Universiteit Gent
Mental health and social inequality: fables and facts

 • Sessie 4: Klimaatverandering

Prof. Alexandre Heeren, UCLouvain
On climate anxiety and its (mal)adaptive nature

Weronika Kałwak, Jagiellonian University, Poland
What we know, what we don't know, and what we assume about the impact of climate change on mental health and well-being in Europe

Prof. dr. Ann DeSmet, Université Libre de Bruxelles (ULB)
The importance of the natural environment for mental well-being

Suzanne Askenasi, Erasmus Ziekenhuis Brussel
The Meditation Course: a tool for stress management, well-being, personal development and peace of mind in relationships

14:45 - 15:00 Pauze

15:00 - 16:00 Rondetafelgesprek (in het Nederlands/Frans)

Moderator    Brecht Devleesschauwer, Sciensano
Panelleden    Kirsten Catthoor, Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP)
                            Filip De Keersmaecker and Vanessa Matthyssen, vzw Uilenspiegel
                            Xavier Hulhoven,  Innoviris (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
                            François Perl, Solidaris
                            Jean Hindriks, Head of Economics School of Louvain (UCLouvain)
                            Laurence Hennuy,  Kamer van volksvertegenwoordigers (Ecolo-Groen)

16:00  Slotwoord door prof. Alexis Dewaele

Organiserend comité

Hoge Gezondheidsraad

Prof. Inez Germeys, KU Leuven
Pierre Smith, Sciensano
Prof. Kris Van den Broeck, UAntwerpen
Prof. Olivier Luminet, UC Louvain
Prof. Alexis Dewaele, Universiteit Gent
Prof. Ann DeSmet, ULB
Prof. Elke Van Hoof, VUB

Dit evenement wordt georganiseerd met de steun van
    


 

NAAR EEN KINDERTIJD ZONDER ONGEZONDE VOEDINGSMARKETING
(STUDIEDAG)
05 DECEMBER 2022

THEMA
Kinderen worden te vaak blootgesteld aan voedsel van slechte nutritionele kwaliteit. Reclame hiervoor vind je overal: op de televisie en in de supermarkt, op sociale media, op hun smartphone, bij de sportclub en onderweg naar school. In deze digitale tijden wordt reclame ook steeds aantrekkelijker en zit ze soms erg leuk in elkaar. Vooral de veelvuldige promotie van ongezonde voedingsproducten baart de Hoge Gezondheidsraad zorgen, omdat die ertoe leidt dat kinderen slechte eetgewoontes aannemen.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) plaatste dit thema centraal in zijn nieuwste rapport van oktober 2022. In samenwerking met de FOD Volksgezondheid en het Europees project Best-ReMaP organiseren ze de studiedag "Naar een kindertijd zonder ongezonde voedingsmarketing". 

Download het slidedeck hier.

Programma

 • 10u00 - Welkomstwoord
  Prof. Jean Nève, voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad
  Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Volksgezondheid
   
 • 10u15 - Blootstelling van kinderen aan ongezonde voedingsmarketing, gevolgen voor het voedingspatroon en concrete acties
  Maria João Gregório, Directeur van het nationale programma ter bevordering van gezonde voeding, directoraat-generaal Gezondheid, Portugal
   
 • 10u35 - Nieuwe reeks aanbevelingen van de WHO over de terugdringing van voedselmarketing voor kinderen
  Kremlin Wickramsinghe, WHO Europa
   
 • 10u55 - Marketing gericht op kinderen: Wat moet er gebeuren en hoe komen we er.
  Ervaringen in België en de EU.

  Emma Calvert, Senior medewerker voedselbeleid, BEUC
  Véronique Demierbe, Projectmedewerker voeding, Test Aankoop
   
 • 11u15 - De tricky business van marketing aan kinderen in een digitaal tijdperk
  Prof. Liselot Hudders, Universiteit Gent
   
 • 11u35 - Nutri-Score: een potentieel instrument voor voedingsstoffenprofilering om ongezonde voedselmarketing aan kinderen te screenen
  Hélène Alexiou, Docent Voeding en Diëtetiek, Haute Ecole Leonard de Vinci
   
 • 11u55 - Wat kan men in België doen om de marketing van voeding te reduceren?
  Laurence Doughan, Expert voedingsbeleid, FOD Volksgezondheid
   
 • 12u05 - Voorstelling van de aanbevelingen uit het rapport van de Hoge Gezondheidsraad over voedingsmarketing aan kinderen
  Stefanie Vandevijvere, Senior Onderzoeker Voeding en Gezondheid, Sciensano
   
 • 12u15 - Lunch
   
 • 13u15 - Paneldebat met belangrijke stakeholders
  waaronder Vlaams Instituut Gezond Leven, Office de la naissance et de l'enfance (ONE), Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA), le délégué général aux droits de l’enfants, Forum des jeunes
 • 14u15 - Slotsessie
ALGEMENE VERGADERING
ALLEN AAN BOORD: NAAR EEN INCLUSIEVE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 
18 MEI 2022

De coronapandemie kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel. Hoewel de algemene bevolking goed stand lijkt te houden, heeft een kwetsbare minderheid het nog steeds zwaar te verduren. Nu de pandemietrein aan snelheid verliest en het dagdagelijkse leven weer op gang komt, hoe kunnen we verzekeren dat iedereen aan boord blijft? En, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij die uit de boot vielen, weer aan boord geraken?
 
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) plaatst deze vragen centraal in zijn Algemene Vergadering met als thema “Na de pandemie... naar een inclusieve geestelijke gezondheidszorg: iedereen aan boord!”. De studiedag beoogt verschillende elementen binnen het trapsgewijs zorgmodel van de geestelijke gezondheidszorg te belichten, van preventie en vroegtijdige detectie tot snelle en gerichte interventies. Vanuit de lessen die werden getrokken tijdens de pandemie, blikken de diverse sprekers op het programma vooruit naar de toekomst en tekenen zij de nodige stappen uit voor een versterkt zorgsysteem. Zo streven we ernaar om ook diegene die nu in stilte dreigen te lijden, een stem te geven.
 
Op het programma

 • 13u00
  Welkomstwoord
   
 • 13u05
  Geestelijke gezondheid bij de HGR
  Prof. Elke Van Hoof

   
 • 13u40
  De Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid als voorbeeld voor inclusie en patiëntparticipatie
  Kris Van den Broeck

   
 • 14u00
  Hoeveel sessies hebben mensen werkelijk nodig in de geestelijke gezondheidszorg?
  Prof. dr. Patrick Luyten

   
 • 14u20
  Keynote: Naar een inclusief systeem voor geestelijke gezondheid (EN)
  Prof. dr. Vikram Patel 

   
 • 15u10
  De Hoge Gezondheidsraad tijdens en na de coronacrisis
  Minister Frank Vandenbroucke

  Jean Nève, voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad
   
 • 15u55
  De ziektelast van geestelijke gezondheidsproblemen in België
  Prof. dr. Brecht Devleesschauwer

   
 • 16u10
  Paneldebat “Inclusieve geestelijke gezondheid: perspectieven voor de toekomst”
  Hanne Sanders,
  kabinet Pierre-Yves Dermagne
  Martin Cauchie, kabinet Alain Maron
  Tineke Oosterlinck, kabinet Wouter Beke
  François Leclercq, kabinet Christie Morreale
  Laura Piraprez, kabinet Antonios Antoniadis
   
 • 16u55
  Slotwoord door patiëntvertegenwoordigers
  Patrick Colemont, Vlaams Patiëntenplatform
  Marie Villance en Jean-Philippe Lejeune, Similes

Het slidedeck kan u hier downloaden. 

Bekijk de integrale opname op ons YouTube-kanaal.MEER GROEN EN BLAUW IN DE STAD 
(STUDIEDAG)
21 April 2022

We leven in België in drukbevolkte en verstedelijkte gebieden. Juist daar is natuur essentieel voor de menselijke gezondheid. In een nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad wordt de invloed van groene en blauwe natuuromgeving in de stad op onze gezondheid onder de loep genomen. Het advies biedt een overzicht van de wetenschappelijke kennis en vormt een leidraad voor lokale besturen, ruimtelijke planners en de gezondheidssector om deze kennis in de praktijk om te zetten.

Om hierin te slagen, is het essentieel om het beleid op terreinen van de volksgezondheid, natuur- en milieu en ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling dichter bij elkaar te brengen. Ruimtelijke planners, gezondheidsexperts en lokale overheden worden best in een vroeg stadium bij het plannings- en ontwerpproces betrokken, evenals lokale bewoners. Met dit in gedachten organiseert de Hoge Gezondheidsraad daarom op 21 april 2022 een interactief debat, waarin de aanbevelingen van dit rapport verder toegelicht en becommentarieerd zullen worden door experten uit de praktijk, en de mogelijkheid zal bestaan om met elkaar in gesprek te gaan.

Programma:

 • 10u00 - Groene en blauwe steden: natuur en menselijke gezondheid in een stedelijke omgeving
  Prof. Hans Keune
  Voorzitter Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving
  Departement Huisartsgeneeskunde en Bevolkingsgezondheid
  Faculteit Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen
  Universiteit Antwerpen
  Prof. Sophie Vanwambeke
  Earth & Life Institute, afdeling Geografie
  UCLouvain
   
 • 10u20 - Groene infrastructuur: een benadering vanuit ruimtelijke ordening
  Sébastien Hendrickx
  Onderzoeker bij het Centrum voor Territoriale, Stedelijke en Plattelandswetenschappen
  Lepur-ULiège
   
 • 10u35 - Groen in de zorg: een stand van zaken
  Peter Raeymaekers
  Stafmedewerker Technologie en Innovatie
  Zorgnet-Icuro
   
 • 10u50 - Een kritische blik: van rapport naar praktijk voor een gezondere publieke ruimte?
  Nele Bouckaert
  Medisch Milieukundige 
  Vlaamse Logo's
   
 • 11u05 - Pauze
   
 • 11u15 - Interactief debat
  Moderator: Hans Van Dyck
  Gewoon hoogleraar gedragsecologie
  Earth & Life Institute
  UCLouvain
  Panelleden: Sébastien Hendrickx, Peter Raeymaekers en Nele Bouckaert

  Nele Michels
  Professor in het departement Huisartsgeneeskunde en Bevolkingsgezondheid en SkillsLab,
  Faculteit Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen
  Universiteit Antwerpen

  Edith Wouters 
  Ingenieur-architecte
  Artistiek coördinator van AR-TUR, platform voor architectuur en ruimte
   
 • 12u00  Netwerklunch Het slidedeck kan u hier downloaden. 

Bekijk de integrale opname op ons YouTube-kanaal.

 
ALGEMENE VERGADERINGDuurzame en gezonde voeding
(ONLINE)
12 mei 2021

THEMA
In de komende decennia zal de wereldbevolking gestaag blijven toenemen. De mondiale voedselvoorziening zal dan ook mee moeten groeien nu de negatieve gevolgen van klimaatverandering op voedselproductie steeds duidelijker worden. Bovendien zal de globale ziektelast (“burden of disease”) die verband houdt met een ongebalanceerd voedingspatroon (zowel door ondervoeding als door malnutritie) blijven stijgen.

De voedselketen, van productie tot consumptie, zal hierdoor steeds meer onder druk komen te staan en zal zich onvermijdelijk moeten aanpassen aan deze prangende uitdagingen. Creatieve oplossingen moeten worden gevonden op alle betrokken niveaus, waaronder de landbouw, voedselverwerking, distributie, consumptie alsook de sociale context van voeding.
 
Naar het voorbeeld van andere internationale instellingen wenst de Hoge Gezondheidsraad, die reeds een bijzondere aandacht besteedt aan het verband tussen voeding en gezondheid, een transdisciplinaire aanpak van deze problematiek te stimuleren.
 
Met deze studievoormiddag wil de Hoge Gezondheidsraad de totstandkoming ondersteunen van een multisectoriële dynamiek die nodig is om te komen tot de ontwikkeling van nieuwe concepten met een solide en consensuele basis en die in het bijzonder gericht zijn op een rechtvaardige en duurzame voedselproductie en een gezonde voedselconsumptie.

Het programma van 12 mei 2021

10u00: Welkom
    Fabrice Péters, Coördinator HGR
    Stefaan De Henauw, Voorzitter permanente werkgroep Voeding & Gezondheid
    Tom Auwers, Voorzitter FOD Volksgezondheid
10u20: Omschakeling van het voedselsysteem naar meer duurzaamheid: wat betekent dit voor onze voeding?
    Tim Benton
    Directeur
    Chatham House, United Kingdom
11u00: "De opkomst van boerenkool" -  Positieve verhalen over de omvorming van voedselsystemen in Scandinavische landen en de onderliggende beleidsmaatregelen
    Mads Fischer-Moller
    Professor Voedingsbeleid
    Scotland Rural College, United Kingdom
11u30: Kennis over landbouw en voedsel: onze gezondheid hangt ervan af
    Marjolein Visser
    Voorzitter van de leerstoel Agro-ecologie
    Université Libre de Bruxelles, België
12u00: Is inclusiviteit de echte uitdaging van duurzame stedelijke voedselsystemen?
    Katrien Verbeke
    Sociaal onderneemster, België
12u30: Pauze
12u40: Veilig en duurzaam voedsel in de praktijk gebracht
    Luc Pussemier
    Voedselveiligheidsexpert
    Hoge Gezondheidsraad, België
13u00: Debat met de sprekers

Bekijk alle passages op ons YouTube-kanaal.

 
Omics-technologie in de gezondheidszorg - Dreamix, realitix of promesix?

(ONLINE SYMPOSIUM)
20 april 2021

THEMA
Tijdens dit webinar zal het advies "Omics-technologieën en hun klinische toepassing" van de Hoge Gezondheidsraad in detail worden toegelicht: wat zijn omics-technologieën en wat kunnen ze betekenen voor onze gezondheidszorg? Op welke manier raken zij aan de huidige ethische en maatschappelijke grenzen? Enkele topexperten maken de stand van zaken op en wegen de veelbelovende vooruitzichten af tegen komende uitdagingen en mogelijke valkuilen.

Het programma van 20 april 2021

• Genomics and transcriptomics: opportune adoption for standard-of-care diagnostics
    of inherited disorders and cancer

    Prof. Gert Matthijs
    Centre for human genetics, UZ Leuven & KU Leuven
• Epigenomic profiling: Belgium at the forefront
    Dr. Jana Jeschke
    Laboratory of Cancer Epigenetics, Université Libre de Bruxelles
• Clinical proteomics in future health care
    Prof. Geert Baggerman
    Centre for Proteomics, VITO-UAntwerp
• The Exposome and Health
    Prof. Lode Godderis
    Centre for environment and health, KU Leuven & IDEWE
• Rondetafelgesprek
    Discussie met de sprekers op basis van vragen van de deelnemers

KEYNOTE SPEAKERS
 

      

U kan het symposium hier herbekijken.(externe link)
 
COVID-19 : IMPACT OP DE GEESTELIJKE GEZONDHEID EN PSYCHOSOCIALE OPVRAAG 
(ONLINE SYMPOSIUM)
22 MAART 2021

THEMA
Tijdens dit webinar zal het advies "Psychosociale zorg tijdens de COVID-19 pandemie" van de Hoge Gezondheidsraad in detail worden toegelicht: welke psychische klachten zijn te verwachten naar aanleiding van de coronacrisis en op welke manier gaan we hiermee om? Er wordt een overzicht gegeven van de internationale literatuur, de resultaten van de enquête bij professionals in de geestelijke gezondheidszorg en de inventaris van Belgische studiegegevens. Tot slot volgt er een interactief debat om gepaste maatregelen te identificeren.

Het programma van 22 maart 2021

 13.00:  Inleiding:
                    - Welkomstwoord en inleiding
                       (Jean Nève, voorzitter van de HGR)
                     - Geschiedenis van de vraag en eerste actie inzake dringende hulp
                       (Astrid Fortuin, FOD Volksgezondheid)
 13.15:  Advies HGR : systematisch overzicht van de internationale literatuur
                    (Mieke van Gramberen en Adelaïde Blavier, leden van de werkgroep)
 13.30:  Hoe ervaren professionals in de geestelijke gezondheidszorg de pandemie?
                    Hefbomen en barrières.
                    (Nele Van den Cruyce en Frédérique Van Leuven, leden van de werkgroep)
• 13.45:  Belgian Mental Health Data repository
                    (Lode Godderis en Olivier Luminet, leden van de werkgroep)
• 14.00:  Mental health in the UK population during the COVID-19 pandemic:
                   Data from the COVID-19 Psychological Research Consortium Study
                   (Jilly Gibson, UK)
• 1420 - Panel
                    Welke kernboodschappen kunnen we uit dit advies meenemen ?
                    Welke antwoorden kunnen we hierop bieden ?
                    Moderator : Fabrice Peters (CSS)
                   Deelnemers : Isabel Moens, Francois Leclercq, Tineke Oosterlinck, Martin Cauchie,
                   Laura Piraprez, Céline Nieuwenhuis
• 15.15 - Conclusies

U kan het symposium hier herbekijken.(externe link)
VACCINATIE VAN ZWANGERE VROUWEN 
(ONLINE SYMPOSIUM)
18 november 2020

THEMA
De Hoge Gezondheidsraad heeft haar advies betreffende de ‘Belgische richtlijnen voor immunisatie tijdens de zwangerschap’ opgesteld (HGR 8754). Tijdens dit online symposium werden de belangrijkste aspecten toegelicht en was er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de sprekers.

Het programma van 18 november 2020

 • 14.00 : Verwelkoming en voorstelling van de Belgische richtlijnen
                    voor immunisatie tijdens de zwangerschap
                    Prof Elke Leuridan, UAntwerpen
                    Dr Julie Frère, CHU Liège
• 14.30 : Immunologie over maternale immunisatie
                    Achtergrond en overzicht van de Belgische initiatieven
                    Prof Arnaud Marchant, ULB
• 14.45 : Recente gegevens over maternale immunisatie:
                    de Franse Gemeenschap
                    Dr Paloma Carrillo-Santisteve, ONE
                    Dr Béatrice Swennen, ULB
• 15.00 : Rubella bij vrouwen van vruchtbare leeftijd
                    Dr Laura Cornelissen, Sciensano
• 15.15 : Introductie rond COVID-19 en zwangerschap
                    Dr Kirsten Maertens, UAntwerpen
• 15.30 : Pauze
• 15.45 : Rondetafelgesprek: discussie met de sprekers op basis van
                     de ontvangen vragen van het publiek

 

KEYNOTE SPEAKERS

 

   

 

U kan het symposium hier herbekijken.(externe link)

  

De Hoge Gezondheidsraad nodigt u uit op de studiedag "DSM UNDER SCRUTINY: Why we need to be cautious and how to use it (Nevertheless)?".

Datum: 5 maart 2020
Locatie: Zuidertoren (Federale Pensioendienst) Europa esplanade, 1060 Brussel
Uur: vanaf 09u00

Advies 9360: DSM(5) : Toepassing en status van de diagnose en classificatie van geestelijke gezondheidsproblemen

THEMA
Op 5 maart 2020 organiseert de Hoge Gezondheidsraad in Brussel een studiedag rond zijn advies "DSM5: Toepassing en status van de diagnose en classificatie van geestelijke gezondheidsproblemen”. In dit advies, dat in juni 2019 werd gepubliceerd, stelt de HGR vast dat de meest gebruikte classificatiesystemen, DSM en ICD, een aantal problemen en impasses met zich meebrengen. Deze situeren zich op epistemologisch, organisatorisch en klinisch niveau. Het advies formuleert verschillende aanbevelingen om deze knelpunten op te lossen.
De HGR wenst aan alle betrokkenen de mogelijkheid te geven om een discussie te voeren over deze kwesties. Tijdens deze studiedag wordt het advies voorgesteld en stellen meerdere internationale sprekers hun deskundigheid ter beschikking. In een rondetafelgesprek zetten verschillende stakeholders hun standpunten uiteen. Daarbij is er ruim tijd voor samenspraak voorzien.

Het programma van 5 maart 2020

•09u-13u: Advies van de HGR en keynote speakers:

- Dr. Marc Calmeyn: Inleiding (Voorzitter van de werkgroep van de HGR)
- Prof. Stijn Vanheule Advies HGR 9360 "DSM(5): Toepassing en status van de diagnose en classificatie van geestelijke gezondheidsproblemen"  (UGent – rapporteur van de werkgroep van de HGR)
- Dr. Niall Boyce: "What's wrong (and right) with diagnosis?" (founding Editor The Lancet Psychiatry)
- Prof. Dr. Patrick McGorry: "Diagnosis with clinical utility" (University of Melbourne & Orygen, Australia)
- Dr. François Gonon: "Neurowetenschappen en psychiatrie: bewijzen of beloven?" (neurobiologiste,Université de Bordeaux)

•13u-14u: Lunch
•14u-16u: Rondetafelgesprek met stakeholders:

Moderator : Fabrice Peters (coördinator van de HGR)      

- Alain Luts (Saint Luc)     
- Peter Rober (KUL)
- Hendrik Peuskens (UPC KU Leuven, UZ Leuven, secretaris van de VVP)
- Jim Van Os (UMC Utrecht)     
- Patrick Van Krunkelsven (CEBAM)

Leden van de werkgroep van de HGR:

- Marc Calmeyn (Voorzitter)
- Stijn Vanheule (UGent – rapporteur)
- Jean Louis Feys (Saint Bernard)
- Piet Bracke (UGent)
- Brenda Froyen (GGZ – gebruiker)

Besluit: Laurent Ravez (Université de Namur)

De accreditatie is aangevraagd : rubriek 6 ethiek & economie.
Simultane vertaling is voorzien.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           De Hoge Gezondheidsraad nodigt u uit op de studiedag "Burn-out: De steutels om in te grijpen".

Datum: 12 december 2019
Locatie: Brussel44Center -Passage 44-, Kruidtuinlaan 44, Brussel
Uur: vanaf 08u30
Advies 9339: Burn-out en werk

THEMA
Op 12 december 2019 organiseert de HGR  een studiedag om zijn advies  "Burn-out en werk" voor te stellen aan de betrokken gezondheidswerkers (huisartsen, psychologen, arbeidsgeneesheren, preventieadviseurs, enz.). Deskundigen zullen licht werpen op verschillende aspecten van deze problematiek: diagnose, primaire preventie, individuele begeleiding,  organisatorische factoren, enz.
Het zal ook de gelegenheid zijn om kennis te maken met verschillende recent ontwikkelde projecten en instrumenten (evaluatie-instrumenten, e-learning, applicatie).

Het programma van 12 december 2019

• 08u30 : Onthaal
• 09u00 : Eerste ronde:
- Inleiding
- Sociologische aspecten - Thomas Perilleux

- Medische diagnose van burnout en biomarkers - Lode Godderis
- Burnout Assessment Tool - Steffie Desart
- Nieuw instrument : applicatie voor artsen (burn-out en veel voorkomende psychische stoornissen) - FOD Volksgezondheid

• 11u00 : Pauze
• 11u15 : Tweede ronde:
 - Preventie van psychosociale risico's in ondernemingen - Véronique Crutzen
 - Samenwerking tussen beroepsbeoefenaars en terugkeer naar het werk - Valentine Delsaux
 - Pilootproject vroegtijdige interventie - FEDRIS
 - Pilootproject zorgtraject - RIZIV

• 13u00 : Lunch
• 14u00 : Derde ronde:
                         - Stadia van burn-out en de geschikte soort preventie, afhankelijk van het stadium - Isabelle Hansez
                         - Psychotherapeutische interventies - Elke Van Hoof (w
ordt binnenkort gepubliceerd)
                         - Burn-out gezien door de expertiserend deskundige - Jacques De Mol
                         - Voorstelling van de pilootprojecten “burn-out”: Domus Medica en Projet réseau Clinique du travail

                         - Conclusie
• 16u30 : Einde

Simultane vertaling Nederlands - Frans is voorzien.
De accreditatie is aangevraagd.

Met de steun van Maggie De Block. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        De Hoge Gezondheidsraad nodigt u uit op de studiedag "Vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke patiënten (kinderen en volwassenen)"

Datum: 10 oktober 2019
Locatie: Zuidertoren (vlakbij het Zuidstation), Europa Esplanade, 1060 Brussel
Uur: vanaf 13u45

Advies 9158: Vaccinatie van immuungecompromitteerde en chronische zieke kinderen en/of volwassenen

THEMA
De Hoge Gezondheidsraad heeft haar aanbevelingen rond vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke patiënten recent herzien.
Tijdens deze studienamiddag worden de belangrijkste nieuwe aspecten uit de verschillende deelgebieden besproken.

Het programma voor de namiddag van 10 oktober 2019

•13h30:  Registration
•13h45:  Introduction - Patrick Soentjens, ITM – Defense
•13h50:  Vaccine responses in IC patients - Olga Chatzis, UC Louvain
•14h10:  New Dutch advices on vaccination - Albert Vollaard, RIVM (NL)
•14h35:  Immunomodulating drugs or vaccines? - Gilles Epéron, HUG (CH)
•15h00:  Coffee break
•15h20:  Belgian guidelines
   - Biologicals - Jeroen van der Hilst, Jessa ZH
   - Solid organ Transplant - Willy Peetermans, UZ Leuven
   - Stem cell Transplant - Maya Hîtes, ULB Erasme
   - HIV - Charlotte Martin, CHU St Pierre
•17h20:  The end – Reception

De accreditatie is aangevraagd
Meeting language : English
De Hoge Gezondheidsraad nodigt u uit op de studiedag "Beheer van warmtegevoelige endocavitaire endoscopen en sondes: What’s new ?”.

Datum: 26 juni 2019
Locatie: Zuidertoren (vlakbij het Zuidstation), Europa Esplanade, 1060 Brussel
Uur: vanaf 13u30

THEMA
In ziekenhuizen en privépraktijken is de behandeling van endoscopen, sondes en warmtegevoelige endocavitaire medische hulpmiddelen een essentiële stap om de veiligheid van de zorg te optimaliseren en ernaar te streven het infectierisico voor zowel patiënten als personeel tot nul te herleiden.

Een multidisciplinaire groep van terreindeskundigen heeft na twee jaar intense samenwerking deze gloednieuwe aanbevelingen geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op referentiewerken uit het vakgebied en bevatten de nodige sleutelelementen om deze kwaliteitsdoelstelling te halen in het voordeel van elke patiënt.

Het programma van 26 juni 2019

• 13u30 : Onthaal
• 14u15 : Woord van de Coördinator van de HGR 
• 14u30 : Inleiding – Anne Simon
• 14u45 : Endoscopen met werkkanaal – Guido Demaiter
• 15u00 : Warmtegevoelige endocavitaire sondes en medische hulpmiddelen
                      zonder werkkanaal – Michèle Gérard
• 15u15 : Producten – Blaise Delhauteur
• 15u30 : Kwaliteitsbeheersysteem – Greet Manderyck
• 15u45 : Microbiologische controles – Hilde Jansens
• 16u00 : Ronde tafel – Anne Simon
• 16u30 : Conclusies – Anne Simon

Simultane vertaling Nederlands, Frans is voorzien.
De accreditatie is aangevraagd.


 

Professor Jean NEVE, voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad, en de professoren Hilde BEELE en Patrick DE MOL, vicevoorzitters, hebben de eer u uit te nodigen op de Algemene Vergadering van de Hoge Gezondheidsraad.

CHEMICALS AND HEALTH: RISKS AND HOW TO COUNTERACT

Datum: 15 mei 2019
Locatie: Zuidertoren (vlakbij het Zuidstation), Europa Esplanade, 1060 Brussel
Uur: vanaf 12u00

Dit jaar in het teken van het domein "chemische agentia" zal staan.
In 2019 wordt de Algemene Vergadering uitsluitend in het Engels gehouden.

Er wordt voorzien in een simultane vertaling naar het Frans en het Nederlands vanuit het Engels.

INLEIDING
In de afgelopen honderd jaar zijn de sociaaleconomische omstandigheden in de westerse landen aanzienlijk verbeterd. Hoewel de levensverwachting is gestegen, is de incidentie en prevalentie van veel 'beschavingsziektes' toegenomen. Uit een overweldigende hoeveelheid bewijsmateriaal blijkt dat verontreinigende stoffen, synthetische chemicaliën en fysische factoren die verband houden met de hedendaagse levensstijl en de huidige milieuomstandigheden belangrijke oorzakelijke factoren zijn voor verschillende ziekten. Tijdens deze wetenschappelijke vergadering zal de Raad proberen op zijn minst een gedeeltelijk antwoord te geven op de vraag:

"Waarom dit gebeurde, welk type agentia zijn hierbij betrokken en wat kan er gedaan worden om tot een effectieve preventie te komen?”

We worden blootgesteld aan een enorm aantal chemische stoffen, waarvan waarschijnlijk een paar procent mutagene, carcinogene, endocrien-verstorende of receptor-bindende eigenschappen hebben. Wat kunnen de experts van de Hoge Gezondheidsraad voorstellen om "Chemische stoffen en Gezondheid" met elkaar te verzoenen?

Voor de toekomst van onze kinderen suggereren we de implementatie van het concept van "fysisch-chemische milieuhygiëne" en de implementatie van de best mogelijke nieuwe technologische innovaties.

Voor de Raad en veel experts is het van essentieel belang dat bij de beleidsvorming naar bezorgde burgers, velddeskundigen, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties wordt geluisterd.

Wij nodigen u van harte uit om gedachten te delen tijdens onze jaarlijkse vergadering!

Moderator voor deze dag: Prof. Catherine Bouland - ULB
• 12.00 : Registration and sandwiches
• 13.00 : "Welcome" by Prof.Jean Nève - President SHC
• 13.10 : Introduction by Prof. Nicolas Van Larebeke - SHC
• 13.25 : Endocrine disruption by Prof. Laura Vandenberg - University of Massachusetts - Amherst
• 14.10 : Questions from the public (Moderator + Prof. Laura Vandenberg)
• 14.25 : Genomic modifications across age and gender in human populations exposed to environmental
                     contaminants: the necessity of prevention by Prof. Jos Kleinjans - Maastricht University
• 14.55 : Questions from the public (Moderator + Prof. Jos Kleinjans)
• 15.10 : Propositions and recommendations from the SHC - Prof. Greet Schoeters - UA/SHC
• 15.35 : Questions from the public (Moderator + all lecturers)
• 16.05 : General conclusions by Prof. Nicolas Van Larebeke - SHC
• 16.15 : Networking reception

MODERATOR & KEYNOTE SPEAKERS