SEA Banner

In 2001 is Richtlijn 2001/42/EG (.PDF) betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's op Europees niveau goedgekeurd. Die staat beter bekend als de “SEA-Richtlijn" of "Richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling”. In België heeft de federale overheid deze richtlijn omgezet via de wet van 13 februari 2006 (.PDF) betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu.

De dienst Multilaterale en Strategische Zaken (HTML) van het DG Leefmilieu is bevoegd voor de omzetting van deze richtlijn op federaal niveau. Een schematische voorstelling van de omzetting van de richtlijn vindt u hier: Toepassingsgebied (.PDF)

De gebieden waarop deze richtlijn betrekking heeft, vallen ook onder de bevoegdheid van de drie Gewesten. Zij hebben de richtlijn ook omgezet om de strategische beoordeling te kunnen toepassen op de betrokken plannen en programma’s van de gewesten.

Voor meer informatie:
- Waals Gewest : http://www.wallonie.be
- Vlaams Gewest : http://www.lne.be (WEB)
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest : http://www.ibgebim.be (WEB) voor de evaluatie van projecten.