Inbreuken op de Wet Productnormen (Koninklijk besluit betreffende de controles op de productnormen van 02 juli 2014) kunnen strafrechtelijk of administratief vervolgd worden.

In strafzaken worden vervolgingen ingesteld door het openbaar ministerie, en er wordt een rechterlijke beslissing genomen in de zaak. De strafprocedure sluit een administratieve boete uit.

In de administratieve procedure worden de zaken behandeld door de verantwoordelijke van de Juridische Dienst en Geschillen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Die ambtenaar kan beslissen om een administratieve boete op te leggen.

Strafrechtelijke vervolging

De PV’s die naar aanleiding van zware overtredingen door de Federale Milieu-Inspectie zijn opgesteld, worden doorgestuurd naar de Procureur des Konings.

Wanneer de Procureur des Konings beslist om te vervolgen, zal een rechterlijke uitspraak over het dossier beslissen. Strafvervolging sluit een administratieve geldboete uit.

Wanneer de Procureur des Konings beslist om niet te vervolgen of wanneer hij geen vervolging instelt binnen een termijn van 3 maanden, kan een administratieve boete worden opgelegd door de leidende ambtenaar van de Juridische Dienst en Geschillen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Administratieve vervolging 

De PV’s die naar aanleiding van minder zware inbreuken door de Federale Milieu-Inspectie zijn opgesteld, worden doorgestuurd naar de leidende ambtenaar van de Juridische Dienst en Geschillen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze ambtenaar kan beslissen om een administratieve boete op te leggen.

Als de leidende ambtenaar een administratieve boete oplegt en die boete wordt tijdig betaald, dan wordt het dossier gesloten. Wordt de boete niet of niet tijdig betaald, dan maakt de leidende ambtenaar het dossier over aan de procureur des Konings.

Als er geen voorstel van administratieve boete wordt geformuleerd, wordt het proces-verbaal alsnog naar de Procureur des Konings gezonden.