Missie
Visie
Waarden
Domeinen
Samenstelling en werking
Activiteitenverslagen
Commissie voor de Deontologie en belangenconflicten

 

Missie
Met het oog op de bescherming en de verbetering van de volksgezondheid, brengt de Raad wetenschappelijke adviezen uit als leidraad voor beleidsmakers en gezondheidswerkers. Dankzij zijn netwerk van experts en zijn interne medewerkers, baseert hij deze onpartijdige en onafhankelijke adviezen op een multidisciplinaire evaluatie van de huidige stand van de wetenschap. De Raad verstrekt zijn adviezen op verzoek of op eigen initiatief en maakt ze openbaar.

Visie
Inspelend op de actualiteit in de volksgezondheid vormt de Raad een hoogstaand wetenschappelijk expertisecentrum. Overheid en gezondheidswerkers erkennen de Raad voor deze kwaliteitsvolle bijdrage aan hun taken. In een stimulerende en valoriserende sfeer bouwen zijn experts en personeel de activiteiten van de Raad verder uit en maken ze aan de buitenwereld bekend.

Waarden
Wetenschap – Deskundigheid – Kwaliteit – Onpartijdigheid – Onafhankelijkheid – Transparantie.

Domeinen

Geestelijke gezondheid Cellen, weefsels en organen van menselijke en dierlijke oorsprong
Fysische omgevingsfactoren: ioniserende straling Infectiebeheersing tijdens de verzorging
Fysische omgevingsfactoren: niet-ioniserende straling Infectiologie
Chemische omgevingsfactoren Vaccinatie
Voeding en gezondheid, voedselveiligheid inbegrepen Cosmetologie en cosmetische toestellen
Microbiologie van de voeding Public Health Genomics
Bloed en bloedderivaten Varia

Elk activiteitsdomein heeft zijn eigen voorzitter en wordt ondersteund door een wetenschappelijke secretaris.

 

SAMENSTELLING EN WERKING
Voorzitter: Prof. Jean Nève
Vice-voorzitter: Prof. Hilde Beele / Prof. Patrick De Mol

Experten
De Hoge Gezondheidsraad kan beroep doen op een netwerk van 1400 à 1700 experten uit België en het buitenland. Ze worden uitgenodigd in functie van de dossiers en vragen, en zetelen in werkgroepen. In 2014 werden 300 experten benoemd voor 6 jaar. 

College
Het College bestaat uit 30 leden, aangesteld uit de pool van 300 benoemde experts. De laatste hernieuwing van 1/3 ervan dateert van 2016. Het College is het beslissingsorgaan van de Raad en vergadert elke maand. Het is belast met de samenstelling van de werkgroepen die adviezen en publicaties moeten formuleren. De door de expertwerkgroepen geformuleerde adviezen en publicaties worden aan het College voorgelegd ter validatie.

Bureau en secretariaat
Het Bureau, dat bestaat uit de voorzitter, de twee vice-voorzitters, de coördinator, de wetenschappelijke coördinator en de administratieve coördinator zorgt voor de dagelijkse werking van de Hoge Gezondheidsraad en vergadert tweemaal per maand. De mandaten van voorzitter en de 2 vice-voorzitters werden in 2015 verlengd voor 3 jaar. De Raad wordt ondersteund door een wetenschappelijk en administratief secretariaat.

 

ACTIVITEITENVERSLAGEN
De Hoge Gezondheidsraad publiceert jaarlijks een verslag waarin de belangrijkste activiteiten en statistieken van het afgelopen jaar beschreven zijn.

HGR activiteitenverslag 2018
HGR activiteitenverslag 2017
HGR activiteitenverslag 2016
HGR activiteitenverslag 2015
HGR activiteitenverslag 2014
HGR activiteitenverslag 2013
HGR activiteitenverslag 2012
HGR activiteitenverslag 2011
HGR activiteitenverslag 2010
HGR activiteitenverslag 2009
HGR activiteitenverslag 2008
HGR activiteitenverslag 2007
HGR activiteitenverslag 2006
HGR activiteitenverslag 2005
HGR activiteitenverslag 2004
HGR activiteitenverslag 2003
HGR activiteitenverslag 2002
HGR activiteitenverslag 2001
HGR activiteitenverslag 2000
HGR activiteitenverslag 1999
HGR activiteitenverslag 1998
HGR activiteitenverslag 1997
HGR activiteitenverslag 1996

 

De informatie die op deze site verstrekt wordt, is bedoeld om de relatie die bestaat tussen de patiënt/site bezoeker en zijn/haar arts te ondersteunen, niet om deze te vervangen. Deze site host of ontvangt geen fondsen van publiciteit. De Hoge Gezondheidsraad ontvangt overheidsgelden. Er is geen sprake van belangenconflicten en de informatie gegeven op de website wordt op geen enkele manier beïnvloed door de wijze van financiering.