Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

  • De officiële raadgevende Belgische instantie inzake bio-ethiek
  • 2 opdrachten: adviezen uitbrengen en informeren
  • 4 basiswaarden : onafhankelijkheid, pluralisme, expertise en interdisciplinariteit

Oprichting

  • Het Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
  • 5 betrokken overheden : Federale overheid, Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  • Werkt onafhankelijk van de overheden die het hebben opgericht

Samenstelling

Adviezen

  • Meer dan 100 uitgebrachte adviezen sinds zijn werking
  • Adviezen over diverse ethische thema's zoals euthanasie, orgaandonatie, wetenschappelijk onderzoek op de mens en met embryo’s, vruchtbaarheidsproblematiek, genetische testen, verplichte vaccinatie, statuut van menselijke resten,...

Informeren

 


Opdrachten en waarden
Advies vragen aan het Comité
Adviezen en publicaties
Home

Contactgegevens

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat