Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

 • De officiële raadgevende Belgische instantie inzake bio-ethiek
 • Het Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
 • 5 betrokken overheden : Federale overheid, Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • Werkt onafhankelijk van de overheden die het hebben opgericht
 • 2 opdrachten: adviezen uitbrengen en informeren
 • Een plenair comité samengesteld uit 78 leden
 • een bureau samengesteld uit 4 ondervoorzitters
 • een secretariaat 
 • 4 basiswaarden : onafhankelijkheid, pluralisme, expertise en interdisciplinariteit
 • Meer dan 100 uitgebrachte adviezen sinds zijn werking
 • Adviezen over diverse ethische thema's zoals euthanasie, orgaandonatie, wetenschappelijk onderzoek op de mens en met embryo’s, vruchtbaarheidsproblematiek, genetische testen, verplichte vaccinatie, statuut van menselijke resten,...
 • Tweejaarlijkse conferentie voor het grote publiek
 •  Bibliotheek

Opdrachten en waarden
Advies vragen aan het Comité
Adviezen en publicaties
Home

Contactgegevens

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat