Onze bedrijfsfilm

Wist je dat ons bestuur bestaat sinds 1929? Lang waren wij gekend als de Administratieve Gezondheidsdienst (AGD) en de Sociaal-medische Rijksdienst. Deze benamingen werden door elkaar gebruikt, maar verduidelijkten geen van beide goed wat we doen. Daarom werd de benaming Bestuur van de medische expertise in het leven geroepen; afgekort Medex. Logisch! Medische expertisen uitvoeren, dat is de kerntaak van ons bestuur!

 

Onze missie

In team, gemotiveerd en ten dienste van onze klanten, voeren wij deskundig medische expertises uit met een garantie van objectiviteit en met respect voor wetgeving en deontologie.

 

Onze visie

Klik hier om onze ambitieuze visie voor 2020-2025 te lezen. 

 

Onze waarden

Erkenning, samenwerking, ten dienste van de samenleving, verantwoordelijkheid en duurzaamheid : ontdek de waarden die wij delen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu !

Handvest van de medische kwaliteit 

Dit handvest herhaalt de fundamentele regels en principes die nageleefd moeten worden om een kwaliteitsvolle medische expertise te waarborgen. Het naleven van dit handvest vormt, voor onze artsen, de basis voor een kwaliteitsvolle medische expertise in het belang van onze klanten.

 

MEDEX in het kort

Een infografiek zegt meer dan woorden !

Ontdek de essentie van onze activiteiten in ons bedrijfsprofiel en bekijk onze jaarcijfers in een notendop.

 

Document

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)