Bent u geboeid door hernieuwbare energie en vraagt u zich af welke toekomstperspectieven windenergie biedt op circulair vlak?   Investeert u in onderzoek naar oplossingen voor herstel, renovatie, vernieuwing, refurbishing en recyclage van windturbine-infrastructuur? Dan is deze oproep voor u bestemd! 

Windenergie vangt vandaag 10 % van de Belgische energiebehoefte op en staat borg voor een aanzienlijk deel van de elektriciteitsbevoorrading. Windenergie is een essentieel alternatief voor fossiele brandstoffen. In 2009  werd bijvoorbeeld het eerste Belgische offshorepark gebouwd nabij de Nederlandse grens. De opening van een tweede zone in de buurt van de Franse grens is gepland tegen het einde van het decennium 2020. Met een windturbinepark op zee dat een vermogen van 254 MW produceert met 521 turbines, hoort ons land bij de vijf wereldleiders op het vlak van offshore windenergie (naast het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, China en Denemarken).  

Ondanks hun ecologische en energetische troeven hebben windturbines ook een negatieve impact op hun omgeving in diverse stadia van hun levenscyclus. Eén zeer grote windturbine kan tot 1500 ton ijzer en beton bevatten, waardoor een grote hoeveelheid grondstoffen nodig is voor de productie ervan. Op het einde van hun levenscyclus ondergaan ze het fenomeen van 'repowering';  het wordt dan kostenefficiënter en rendabeler om de  turbines te vervangen door grotere modellen met krachtigere turbines. Dit proces heeft mogelijk als gevolg datin Europa tegen 2030 tot 5700 turbines per jaar buiten dienst worden gesteld . 

Het is vandaag theoretisch mogelijk  om 90 % van de componenten van een windturbine (beton, metalen, enz.) te recycleren ,  maar haast 80 % van de ontmantelde windturbines  wordt  hergebruikt in andere sectoren. De wieken, die uit composieten (glas- en koolstofvezels, hars) bestaan, zijn moeilijker te recycleren. Ze worden deels hergebruikt,   als stadmeubilair (fietsenstallingen in Denemarken, speeltuinen en zitbanken in Nederland, enz.). Wat overblijft wordt verbrand en in energie omgezet, of belandt op een vuilnisbelt.  

Inspirerende ideeën om circulaire modellen te creëren  

Het is een grote uitdaging  om de bestanddelen van windturbines te hergebruiken en/of te recycleren. zeker in het licht van de volatiele prijzen van vrachtvervoer, grondstoffenverbruik en de marktsituatie.   

Om de doelstelling van meer circulariteit te behalen moet uw project bijvoorbeeld inzetten op: 

  • Oplossingen die herstel, renovatie, vernieuwing, refurbishing van de bestaande windturbine-infrastructuur mogelijk maken; 
  • Circulariteit en recyclage tijdens de repowering van bestaande parken; 
  • Ecodesign in de creatie van de toekomstige tweede offshorezone; 
  • ...