De Belgische overheidsdiensten (FOD Economie en FOD Volksgezondheid) hebben samen met het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) op 26 maart 2019 een evenement over de substitutie van Bisfenol A (BPA) in thermisch papier georganiseerd.

In december 2016 heeft de Europese Commissie besloten om het gebruik van BPA in thermisch papier in de EU te beperken. Dit verbod wordt van kracht in 2020. Als gevolg van deze beperking moeten fabrikanten van thermisch papier BPA vervangen. Maar verschillende alternatieven worden nu onderzocht omwille van mogelijke risico’s voor de gezondheid en het milieu (bv. Bisphenol S, D-8, Pergafast®201).

De workshop was bedoeld om stakeholders uit de bevoorradingsketen van thermisch papier samen te brengen om:

  • de beschikbare alternatieven voor BPA in thermisch papier, hun gezondheids- en milieutoxiciteitsprofielen, hun reglementair statuut, technische prestaties en de noodzaak van productaanpassingen in het eindproduct te presenteren en te bespreken;
  • nieuwe alternatieven en bijbehorende testbehoeften te bespreken;
  • uitwisseling van uitdagingen evenals behoeften en kansen voor multisectoriële samenwerking om de acceptatie van duurzame alternatieven te verhogen;
  • concrete gezamenlijke volgende stappen identificeren om de ontwikkeling en acceptatie van duurzame alternatieven te bevorderen.

Deelnemers aan de workshop:

Er waren 55 deelnemers aanwezig: producenten van chemische alternatieven voor BPA in thermisch papier, maar ook fabrikanten van thermisch papier, verwerkers en gebruikers van thermisch papier (bv. retailers), onderzoeksinstituten uit het veld, regelgevende instanties, vertegenwoordigers van ngo’s, vakbonden, beroepsverenigingen en andere belanghebbenden met interesse in het thema.

Presentaties :

Introduction by the Belgian REACH competent authority

Presentaties door een aantal leveranciers van alternatieven:

Slides van een verwerker van thermisch papier:

Presentatie van de succeservaring van een grote retailer met het uitfaseren van BPA uit thermisch papier (Coop Denmark)

Presentation by a trade union (ETUC)

Presentaties door overheden:

Concluding highlights from the European Chemical Agency (ECHA)

Groepsdiscussies:

In de namiddag werden de deelnemers ingedeeld in groepjes om zes vragen te bespreken. Het resultaat van de discussies wordt hieronder samengevat:

  1. What additional knowledge or information does each type of stakeholder need to advance the adoption of safer and more sustainable thermal papers?
  2. Who are the key stakeholders within the supply chain able to drive the shift of the market to safer and more sustainable thermal papers?
  3. What are the drivers for substitution to more sustainable thermal papers?
  4. What are the next steps to be undertaken by each type of stakeholder to move to safer and more sustainable thermal papers? Is there a need for collaboration?
  5. How about the use of new technologies (e.g. electronic receipts) in replacing thermal papers? What are the areas of potential applications, the opportunities and challenges linked to those?
  6. What are the barriers for adoption of safer alternatives?

Disclaimer: de samenvatting van de discussies geeft niet noodzakelijk de mening van elke deelnemer of van de organisatoren weer.

Slotopmerkingen van de organisatoren:

Er werd een dialoog tussen de verschillende actoren van de bevoorradingsketen van thermisch papier en de vertegenwoordigers van de verschillende overheden opgestart. Dankzij die dialoog konden belangrijke zaken onder de aandacht worden gebracht die niet altijd evident zijn voor alle actoren. De overheidsinstelling bevoegd voor REACH in België (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) en de FOD Economie hebben zich ertoe verbonden te werken aan duurzame substitutie. Niet enkel de dialoog tussen de verschillende actoren is cruciaal, ook acties zijn belangrijk. De Belgische overheden zullen de komende jaren aan dit thema werken (evaluatie van bepaalde alternatieven voor Bisfenol A, communicatie …) in samenwerking met ECHA en andere overheden.

Het verslag van de workshop kan hier gedownload worden