Ziekenhuisfuncties* zijn transversaal en reiken over verschillende diensten van het ziekenhuis heen.
Enkele voorbeelden:

Een overzicht van erkende ziekenhuisfuncties* in Vlaanderen vindt u hier.

 

Erkenning


Ook voor ziekenhuisfuncties* zijn er erkenningsvoorwaarden vastgelegd.
De wettelijke erkenningsnormen* kunnen algemene bepalingen zijn of specifieke voorwaarden. Zo bestaan er naast de algemene bepalingen voor de erkenning van de functie van ziekenhuisapotheek ook specifieke normen voor de inrichting van de ziekenhuisapotheek, de taken van de ziekenhuisapotheker, de organisatie van de dienst en voor de overlegorganen voor geneesmiddelen en medisch materiaal.

Controle en evaluatie

 
  • Vlaanderen:

De controle van ziekenhuisfuncties is onderdeel van de inspecties en audits van ziekenhuizen
 

  • ​Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC):

De normen worden jaarlijks gecontroleerd door de inspectiedienst en de dienst gezondheidszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Verder zijn er controles bij een wijziging van het aantal bedden, een wijziging van de beheerder, een wijziging binnen de vzw zoals de naam van de vzw, het adres of de vestiging.
 

  • Waals Gewest:

Voor de functies die uitgevoerd worden in de ziekenhuizen op het Waalse grondgebied (met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap) en in de 4 Franstalige universitaire ziekenhuizen (St Luc Woluwé, Erasmus, Luik en Mont-Godinne) gelden dezelfde erkenningsverplichtingen als voor de andere delen van het ziekenhuis.

Voor het Waalse Gewest en de 4 Franstalige universitaire ziekenhuizen (St Luc Woluwé, Erasmus, Luik en Mont-Godinne), bezoek de portaal "Action Sociale et Santé en Wallonie".
 

  • Duitstalige Gemeenschap:

De controle van ziekenhuisfuncties is een onderdeel van de inspecties en audits van ziekenhuizen.

 De Duitstalige Gemeenschap werkt samen met de Vlaamse Zorginspectie om de inspecties in haar beide ziekenhuizen (meer bepaald inzake de zorgkwaliteit) uit te voeren. 
De controle richt zich in het bijzonder op de kwaliteit van de dagelijkse zorgverlening aan ziekenhuispatiënten. Dat gebeurt op 3 verschillende niveaus: structuur, processen en resultaten. Bovendien worden de directie, de strategie, het beleid alsmede de veiligheid van de patiënt en van het kwaliteitssysteem in het hele ziekenhuis regelmatig geëvalueerd.
De twee ziekenhuizen kunnen daarnaast ook zelf nieuwe erkenningen aanvragen bij het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.
 

* Zie Woordenlijst