Ziekenhuisfuncties* zijn transversaal en reiken over verschillende diensten van het ziekenhuis heen.
Enkele voorbeelden:

Een overzicht van erkende ziekenhuisfuncties* in Vlaanderen vindt u hier.

 

Erkenning

Ook voor ziekenhuisfuncties* zijn er erkenningsvoorwaarden vastgelegd.
De wettelijke erkenningsnormen* kunnen algemene bepalingen zijn of specifieke voorwaarden. Zo bestaan er naast de algemene bepalingen voor de erkenning van de functie van ziekenhuisapotheek ook specifieke normen voor de inrichting van de ziekenhuisapotheek, de taken van de ziekenhuisapotheker, de organisatie van de dienst en voor de overlegorganen voor geneesmiddelen en medisch materiaal.

 

Controle en evaluatie

Vlaanderen:
De controle van ziekenhuisfuncties is onderdeel van de inspecties en audits van ziekenhuizen

Waals Gewest:
Voor de functies die uitgevoerd worden in de ziekenhuizen op het Waalse grondgebied (met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap) en in de 4 Franstalige universitaire ziekenhuizen (St Luc Woluwé, Erasmus, Luik en Mont-Godinne) gelden dezelfde erkenningsverplichtingen als voor de andere delen van het ziekenhuis.

Voor het Waalse Gewest en de 4 Franstalige universitaire ziekenhuizen (St Luc Woluwé, Erasmus, Luik en Mont-Godinne), bezoek de portaal "Action Sociale et Santé en Wallonie".
 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC):
De normen worden jaarlijks gecontroleerd door de inspectiedienst en de dienst gezondheidszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Verder zijn er controles bij een wijziging van het aantal bedden, een wijziging van de beheerder, een wijziging binnen de vzw zoals de naam van de vzw, het adres of de vestiging.
 

* Zie Woordenlijst