Het concept “Early adopter” veronderstelt dat een ziekenhuis koploper is en een geïntegreerd EPD betekenisvol begint te gebruiken voordat de grote massa dat doet.

  1. Voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van het acceleratorbudget 2018
  2. De meeste van de BMUC criteria bepaald in bijlage 19 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen reeds enige tijd in een vergevorderd stadium effectief in gebruik te hebben in een groot deel van het ziekenhuis door alle zorgverstrekkers die er belang bij hebben.
  3. De mate van implementatie van elke functionaliteit wordt berekend met een teller en een noemer. Per functionaliteit ontvangen de ziekenhuizen die ten minste het percentage van niveau 1 bereiken één punt, de ziekenhuizen die ten minste het percentage van niveau 2 bereiken ontvangen twee punten de ziekenhuizen die ten minste het percentage van niveau 3 bereiken ontvangen drie punten. Voor criteria waarvoor er geen percentage gedefinieerd word ontvangt het ziekenhuis één punt als het antwoord groter dan nul is. De drempel die de algemene ziekenhuis dienen te halen is minimum 27 punten en voor de andere ziekenhuizen ligt deze drempel op minimum 28 punten.
  4. De gebruikte softwarepakketten en databases voor die verschillende functionaliteiten moeten geïntegreerd zijn.


    De contractant heeft de opdracht om zijn ervaring inzake de implementatie en het effectief gebruik van een geïntegreerd EPD, te delen met de andere ziekenhuizen, met als doel om de ziekenhuizen, waarvan het geïntegreerd EPD nog in ontwikkeling is en die nog niet alle vereiste functionaliteiten hebben bereikt, te ondersteunen.