• Theme

    Metalen

    ... Voor de niet-essentiële metalen lood, cadmium, kwik, arseen en tin zijn maximumgehalten voor voeding vastgelegd in de Europese ... een invloed kan hebben op de maximumgehaltes.   Arseen In Europa worden nieuwe maximumgehaltes voor anorganisch arseen in ...
  • Theme

    Milieucontaminanten

    ... en de lucht kunnen metalen zoals lood, cadmium, kwik en arseen onze voeding verontreinigen. Uit verpakkingsmateriaal kan tin naar ...