• Download

  Advies 9149 - Arseen

  Arseen en andere elementen in algen en voedingssupplementen op basis van ...
 • Download

  Advies 9252 - Arseen

  Arseen in voeding voor baby's en peuters (HGR 9252) (november 2018) - In dit ... Belgische Hoge Gezondheidsraad een risicobeoordeling uit van arseen (As) in voeding voor baby's en peuters. Dit advies heeft tot doel om  ...
 • Theme

  Voeding en gezondheid, voedselveiligheid inbegrepen (VGVV)

  ... willen worden of pas zwanger zijn (HGR 9515) 2018 Arseen in voeding voor baby's en peuters (HGR 9252) Nutritionele ... I: vitamines en sporenelementen (HGR 9164 & 9174) Arseen en andere elementen in algen en voedingssupplementen op basis van algen ...
 • Download

  Advies 9445 - Vegetarische voeding

  Vegetarische voeding In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Hoge Gezondheidsraad van...
 • Download

  Advies 9445 - Vegetarische voeding: samenvatting

  Bekijk ook onze video's Een gezond plantaardig dieet? Kwestie van subtiele evenwichten​ Vegetarische voeding voor zuigelingen en jonge kinderen? Vegetarische voeding tijdens de...
 • Download

  HGR activiteitenverslag 2018

  In dit rapport leest u alles over de activiteiten van de Hoge Gezondheidsraad in 2018.
 • Download

  Advies 8122b - Waterzuiveringsslib

  Normen voor zware metalen en organische polluenten in waterzuiveringsslib gebruikt in de landbouw (december 2005) (HGR 8122b)
 • Download

  Advies 8726 - Theepotten

  Risico’s van migratie uit traditionele, metalen theepotten (juli 2011) (HGR 8726) (Sci Com 06-2011)
 • Download

  HGR jaarverslag 2014

 • Download

  Advies 9404 - Physical chemical environmental hygiene

  Fysisch-chemische milieuhygiëne (beperking van de blootstelling aan mutagene of hormoonverstorende agentia) en het belang van blootstelling op jonge leeftijd In dit...