• News

  Ventilatie-zuiveringssystemen moeten worden geregistreerd bij de FOD Volksgezondheid

  ... het aanbod. Dit besluit bepaalt de normen waaraan ventilatie-zuiveringssystemen voor openbare ruimten moeten voldoen en verbiedt systemen ... onderzoeken. De nieuwe wetgeving voor de ventilatie-zuiveringssystemen geldt niet voor systemen die voor medische doeleinden ...
 • Theme

  Hier zal alleen de film uw adem benemen!

  ... maar ook met het prestatieniveau van de ventilatie- en zuiveringssystemen. Transparantie, een garantie voor vertrouwen ...
 • News

  Wij ademen cinema!

  ... maar ook met het prestatieniveau van de ventilatie- en zuiveringssystemen. De FCB is een pionier in het gebruik van deze ...
 • Theme

  Luchtzuiveringssystemen

  ... onvoldoende geventileerd zijn. Leer over de rol van zuiveringssystemen bij het zuiveren van de lucht: In het kader ...
 • News

  Binnenluchtkwaliteit

  ... maar ook met het prestatieniveau van de ventilatie- en zuiveringssystemen. P resentaties van de sprekers: ...
 • Theme

  Platform voor binnenluchtkwaliteit

  ... maar ook met het prestatieniveau van de ventilatie- en zuiveringssystemen. Presentaties van de sprekers: Toespraak van de ...