• Theme

  FAQ voor professionelen

  A. NIET-GEDEFINIEERDE ROLLEN BINNEN DE VERORDENING 1. Only Representative (OR) 2. SIEF B. VERPLICHTINGEN VAN DE VERORDENING 1. Kennisgeving bij de Inventaris van...
 • Theme

  Geluid en geluidshinder

  Geluid is een opeenvolging van drukveranderingen die zich voortplanten in een samendrukbaar medium, zoals lucht, water of vaste materialen. Men spreekt ook van “akoestische golven...
 • Theme

  Geluid en gezondheid

  Wanneer wordt geluid lawaai? Wat is te luid? Vanaf wanneer ondervinden onze oren gehoorschade? Niet alleen onze oren kunnen last hebben van geluid, er kunnen ook effecten ontstaan...
 • Theme

  Naar een efficiënt en duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen

  De felle concurrentie op wereldniveau om natuurlijke hulpbronnen (brandstoffen, mineralen, metalen, water, biomassa, schone lucht, enz.) te exploiteren, te verkrijgen...
 • Theme

  Normen tav gezondheidszorgvoorzieningen

    Ziekenhuizen   Algemene ziekenhuizen   Psychiatrische ziekenhuizen Centra voor dagverzorging voor ouderen Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT...
 • Theme

  Bevoegdheden inzake bestrijding van geluidshinder

  Het bestrijden van geluidshinder is in principe een gewestelijke bevoegdheid. Toch spelen ook andere beleidsniveaus hierin een belangrijke rol. De federale overheid is...
 • Theme

  De Federale strategie voor duurzame ontwikkeling - horizon 2050

  De federale overheid kreeg de wettelijke opdracht een federale beleidsvisie  uit te werken voor duurzame ontwikkeling op lange termijn (tegen 2050). Deze beleidsvisie van de...
 • Theme

  Geluidsnormen voor producten

  Productnormen, met inbegrip van de normen voor geluidsemissies, worden vastgelegd op Europees niveau en worden verder omgezet in nationale wetgeving en opgevolgd door de federale...
 • Theme

  De federale actoren voor duurzame ontwikkeling

  Verschillende federale actoren zijn belast met de voorbereiding en coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. De Interdepartementale Commissie Duurzame...
 • Theme

  FAQ CLP voor burgers

  1. Wat is CLP? 2. Waar ga ik de nieuwe etiketten aantreffen? 3. Wat betekent het nieuwe symbool met het uitroepteken? 4. Wat betekent het nieuwe symbool met de...