Als hulpverlener kan jij patiënten en omstaanders helpen om veerkrachtig om te gaan met de moeilijke situatie waarin ze zich bevinden.

Een schokkende gebeurtenis

Een schokkende gebeurtenis meemaken, is vaak heel ingrijpend. Het is een gebeurtenis die buiten het patroon van de gebruikelijke menselijke ervaringen ligt en die duidelijk leed veroorzaakt. Het is plots en onverwacht, verbreekt onze dagelijkse routine en roept gevoelens, van angst en machteloosheid op. Het confronteert ons vaak met de dood of een ernstig verlies.

 

Wie is getroffen?

Bij een schokkende gebeurtenis is het belangrijk de verschillende betrokkenen te identificeren. Zij kunnen in 3 groepen opgedeeld worden. Elke groep zal de schokkende gebeurtenis op een andere manier ervaren omdat ze er op een andere manier bij aanwezig en dus door getroffen waren.

  • De primaire groep van betrokkenen zijn de personen die onmiddellijk de schokkende gebeurtenis meegemaakt hebben, die er zelf deel van uitmaakten of deze zelf ondergaan hebben. Binnen deze groep vindt men ook de getuigen van de schokkende gebeurtenis. Deze hebben het niet zelf meegemaakt of ondergaan, maar door het zien van de gebeurtenis en haar gevolgen, zijn ze potentieel diep geraakt. Ook deze personen kunnen we beschouwen als rechtstreeks betrokkenen.
  • De secundaire groep van betrokkenen zijn deze personen die indirect getroffen worden door het gebeuren. In deze groep vinden we onder andere familie, vrienden, collega’s, … Zij lijden ook onder de situatie en boeten ook wat in op het vlak van de basisverwachtingen van veiligheid en zekerheid. Het denken over dergelijke gebeurtenissen als “dat zal mij nooit overkomen” wordt immers een stuk concreter wanneer een geliefd persoon of persoon waarmee men een emotionele, gevoelsmatige band heeft, betrokken is geraakt bij zo’n gebeurtenis.
  • De tertiaire groep betrokkenen zijn alle anderen die op één of andere wijze betrokken zijn bij het gebeuren. Dit zijn onder andere de hulpverleners, de bevolking, …

Elke groep getroffenen heeft behoefte aan aangepaste hulp en ondersteuning. Deze hulp en ondersteuning moet gebaseerd zijn op de behoeften van de betrokkene(n).