Als je werkt binnen de dringende geneeskundige hulpverlening, beroepsmatig of als vrijwilliger, loop je een groot risico om blootgesteld te worden aan mogelijk schokkende gebeurtenissen en moeilijke interventies. Goed voor jezelf en je collega’s zorgen is belangrijk om met deze gebeurtenissen om te gaan en inzetbaar en gemotiveerd te blijven. Ook je werkgever en leidinggevende dragen een verantwoordelijkheid. Zij moeten zorgen voor een gezonde werkcultuur en goede ondersteuning zodat je optimaal kan functioneren als hulpverlener. Enkel door zorg te dragen voor jezelf en elkaar, kan je je langdurig inzetten voor anderen.

Hoe kan je als hulpverlener zorg dragen voor jezelf zodat je mentaal sterk genoeg blijft wanneer je met schokkende gebeurtenissen en moeilijke interventies geconfronteerd wordt.

In een hulpverlenend team zorg je voor elkaar in goede en kwade dagen.

Werkgevers kunnen zorgen voor hulpverleners door een goed werkkader te creëren, in materiaal en opleiding te voorzien, opvang te organiseren na een moeilijke inzet.

Leidinggevenden hebben een belangrijke rol in het opvangen van werknemers die het moeilijk krijgen.

Als hulpverlener kan jij getroffenen en omstaanders helpen om veerkrachtig om te gaan met een moeilijke situatie waarin ze zich bevinden.

In deze rubriek vind je een checklist psychosociale belasting, een zelfzorgplan, een emomonitor, een informatiebrochure en steekkaarten met nuttige tips en tricks

De FOD Volksgezondheid is gestart met een project voor de psychosociale ondersteuning van hulpverleners die werken binnen de dringende medische/psychosociale hulpverlening. Het project wil deze groep van hulpverleners helpen om zich beter te kunnen wapenen tegen schokkende gebeurtenissen en moeilijke interventies.
 

 

In samenwerking met:

en met de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers

Document