Een zorgkundige genoot een specifieke opleiding in een school voor middelbaar secundair onderwijs (


Zorgkundigen zijn tewerkgesteld in ziekenhuizen, rust- en verzorgingsinstellingen of bij thuisverpleegkundigen, waar zij onder toezicht van een verpleegkundige verzorgende taken opnemen. Er bestaat een uitgebreide lijst met de specifieke verzorgingstaken die een zorgkundige al of niet onder toezicht mag uitvoeren. Open wondzorg of inspuitingen horen daar niet bij. De taak van een zorgkundige bestaat voornamelijk uit de opvolging van en het hulp verlenen bij de persoonlijke hygiëne van de patiënt, het drinken en eten, de inname van de orale medicatie en de algemene opvolging van de patiënt.


Meer informatie en wetgeving over het beroep vindt u hier