Wetvoorstel tot wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van MLM met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek ( okt 2014) (HGR 9177)