Vanaf 1 juli 2016 komt er een nieuw pictogram op de verpakking van vochtige doekjes die niet door het toilet mogen worden gespoeld. Steeds vaker raken leidingen en pompen van waterzuiveringssystemen verstopt door vochtige doekjes die in het toilet zijn doorgespoeld, terwijl ze hiervoor niet bedoeld zijn. De kost om deze verstoppingen op te ruimen en beschadigde pompen te herstellen bedraagt jaarlijks 3 miljoen euro voor gans België, en wordt uiteindelijk doorgerekend in de kost van het water voor elke gebruiker. Tegelijk veroorzaken de verstoppingen lozingen in het milieu van afvalwater, met toenemende vervuiling van de waterlopen en zeeën als gevolg.

Door het pictogram weet de consument meteen weten welke doekjes hij koopt. Staat het pictogram erop? Dan horen de doekjes na gebruik in de vuilbak en niet in het toilet.

Er zijn ook vochtige doekjes op de markt die wel geschikt zijn om door het toilet te spoelen. Deze doekjes hebben een andere samenstelling. Ze lossen snel op en vallen in kleine stukjes uiteen en ze zijn biologisch afbreekbaar.

Minister Marghem nam dit initiatief op vraag van de waterzuiveringsmaatschappijen van de drie Gewesten en in samenspraak met de producenten. “Deze maatregel sluit aan bij de federale bevoegdheid van producten op de markt te brengen. Ik wens verder samen te werken met de verschillende actoren zodat we zo effectief mogelijk de milieu-uitdagingen het hoofd kunnen bieden”, benadrukt minister Marghem.