U bent veranderd van 112-ziekenwagendienst ? U wenst een badge DGH aan te vragen of u wenst uw oude badge te vernieuwen? U hebt uw badge DGH verloren? Verzend ons dan uw aanvraag en wij zullen deze zo snel mogelijk behandelen.

 1. Vul het juiste formulier in :

  - Verandering van ziekenwagendienst

  - Verlies van badge

  - Aanvraag of vernieuwing van badge

 2. Registreer uw formulier op uw PC of print het formulier uit.
 3. Voeg de vereiste documenten toe aan uw aanvraag
 4. Verzend uw formulier en de vereiste documenten aan de Federale Gezondheidsinspectie (contactgegevens -PDF)  in de provincie waar de zetel van uw erkende ziekenwagendienst gelegen is.
  - per mail
  of
  - per Post

Opgelet : Uw dossier wordt slechts behandeld indien uw aanvraag volledig is.