Het  tweede Federale Actieplan Marien Zwerfvuil is erop gericht zwerfvuil op zee, afkomstig van bronnen op het land en in zee, te voorkomen en zwerfvuil dat zich reeds in het mariene milieu bevindt, te verwijderen. Het bouwt voort op de aanbevelingen van het eerste actieplan en in samenspraak met een nationale werkgroep en verschillende belanghebbenden zijn een reeks bijkomende acties uitgewerkt. Het actieplan is een flexibel instrument dat aangeeft welke acties worden ondernomen om de noodzakelijke vermindering van zwerfvuil op zee op een consistente manier te bereiken.