Voedselvermalers worden onder de wasbak gemonteerd en vermalen etensresten, die daarna in de riool terechtkomen. Voedselvermalers zijn in België verboden, omdat zij de waterzuiveringssystemen verstoren.

In de Verenigde Staten hebben veel huishoudens zo'n vermaler, maar in de meeste Europese landen zijn ze verboden. De Europese waterzuiveringssystemen –die ouder zijn dan de Amerikaanse- zijn niet aangepast om dit pulp te verwerken. Ook in België is het op de markt brengen en gebruiken van een machine die voedselresten vermaalt en dan loost in het water of in een netwerk voor waterinzameling en waterzuivering verboden. Als er veel huishoudens een voedselvermaler zouden installeren, zouden de kosten van de waterzuivering enorm stijgen.

Meer info:

Koninklijk besluit van 10 augustus 2015 betreffende vermalers waarvan het vermaalde bestemd is om verwijderd te worden via systemen voor de afvoer van afvalwater, BS 23 oktober 2015.