Immunisatie tijdens de zwangerschap: Belgische richtlijnen


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen  voor vaccinatie tijdens de zwangerschap.
 
Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren voor huisartsen, gynaecologen, verloskundigen en ander zorgpersoneel, evenals voor zwangere vrouwen, met betrekking tot de vaccinatie tijdens de zwangerschap.

De HGR organiseert op woensdag 18 november een online studienamiddag rond dit thema. Meer informatie en inschrijvingsmogelijkheden vindt u hier