De oproep om projecten “Data Capabilities” in te dienen heeft betrekking op projecten voor het hergebruik van gezondheidsgegevens die de ambitie hebben om hun eigen ziekenhuiscontext te overschrijden. Zowel Belgische algemene als psychiatrische ziekenhuizen kunnen een projectvoorstel indienen.

Voorstellen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 17 april 2023 via de door de FOD Volksgezondheid ter beschikking gestelde template.

Meer informatie over deze oproep voor projecten Data Capabilities