Warning: this event is over. Registration is no longer possible.

Naar aanleiding van de internationale dag van de verpleegkunde, organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met de AUVB, het Vijfde Trefpunt Verpleegkunde.

Datum : 10 mei 2016
Locatie: het Bara Ruimte (FOD Volksgezondheid), Victor Hortaplein, 10 bus 40 1060 Brussel
Uur: 9u00


Thema : “Verpleegkunde en interdisciplinaire samenwerking” en de toepassing ervan op de werkvloer. Gedurende de namiddag krijgt u de mogelijkheid om deel te nemen aan een aantal workshops. Na elke presentatie krijgt u de kans om vragen stellen aan de spreker.

 

Op het programma :

9u00: Onthaal
9u30: Inleiding
9u40: Plenaire zitting
12u00: Uitreiking van de prijs van de "beste abstract wetenschappelijk onderzoek verpleegkundige 2016"
12u15: Lunch
13u15: Uitreiking van de prijs van de "beste poster wetenschappelijk onderzoek verpleegkundige 2016"
14u00: Workshop 1 :

 1. Geïntegreerde zorg
 2. Presentatie door de laureaat van de prijs voor het beste abstract
 3. Pathologie en zwangerschap : interdisciplinariteit bij verpleegkundigen en vroedvrouwen ?
 4. BelRai, een multidisciplinair instrument

15u00: Workshop 2 :

 1. Naar een geïntegreerde zorg voor de begeleiding van ouderen met een complexe zorgnood thuis : welke coördinatie voor wie ?
 2. Voorstelling van het e-learning-platform FOD-RIZIV, voorbeelden van interdisciplinaire samenwerking
 3.  De interdisciplinaire equipe in de Palliatieve zorg
 4. Het verpleegkundig dossier binnen een multidisciplinair kader in de thuiszorg

16u00: Afsluiting

Simultane vertaling (Fr/Nl) is voorzien bij elk van de workshops.
Dit programma printen
Volledige programma met de sprekers

Inschrijven

 • De dag richt zich in prioriteit aan de verpleegkunde
 • Inschrijving verplicht en dient te gebeuren ten laatste op 8 mei 2016. Het aantal plaatsen is namelijk beperkt.
 • Bij de inschrijving zal u gevraagd worden een workshop te kiezen binnen elk van de sessies.
 • Deelname is gratis

We kijken er naar uit u allen te ontmoeten op 10 mei. Tot dan!